Rauman kaupunki valmistelee työterveyshuollon kilpailuttamista

Terveyskeskuslääkäri tutkii potilasta

Rauman kaupunki suunnittelee järjestämänsä työterveyshuollon kilpailuttamista. Kilpailutuksen aloittamisesta päättää omalta osaltaan sosiaali- ja terveysvaliokunta 10.12. kokouksessaan. Lopullisen päätöksen tekee Rauman kaupunginhallitus.

Sosiaali- ja terveystoimiala tuottaa tällä hetkellä omana toimintana lakisääteisen työterveyshuollon ja sairaanhoitopalvelut kaupungin henkilöstölle sekä lakisääteistä työterveyshuoltoa Rauman alueella toimiville yrityksille. Työterveyshuollolla on 552 asiakassopimusta, ja työterveyspalveluita tuotetaan lähes 4500 henkilölle.

Kaupungin järjestämää työterveyshuoltoa koskevat selvitykset on käynnistetty viime vuonna. Selvitystyön taustalla suurimpana syynä olivat palvelujen myynnin osuutta rajaavat säädökset, minkä seurauksena useat kunnat ovat joutuneet uudistamaan työterveyshuoltopalvelujensa tuottamisen. Pienen yksikön kehittämiseen tarvittavia resursseja ei ole käytettävissä. Lisäksi Rauman, kuten myös muiden vastaavan kokoisten kuntien, työterveyspalveluihin on ollut jo jonkin aikaa vaikea saada palkattua työterveyshuollon erikoislääkäreitä.

− Työterveyshuoltopalvelujen tuottamisen siirtäminen ulkopuoliselle toimijalle tuo toivottavasti sujuvuuden lisäksi uusia mahdollisuuksia myös sairaanhoitopalvelujen saantiin, mitä Rauman kaupungin työterveyshuolto ei ole voinut tuottaa kaupungissa toimiville yrityksille. Lisäksi on tärkeää saada kohdennetuksi lääkäreittemme työtä perusterveydenhuoltoon, toimialajohtaja Satu Helin toteaa.

Rauman kaupungin työterveyshuollossa työskentelee tällä hetkellä työterveyshuoltoon erikoistuneen ylilääkärin lisäksi 1,5 lääkäriä, osastonhoitaja, 8 työterveyshoitajaa, 2 työfysioterapeuttia, psykologi, 2 terveyskeskusavustajaa ja osastosihteeri. Osa henkilöstöstä on määräaikaisia.