Ajankohtaista

Rauman kaupunkistrategia lähtee toteutukseen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksituumaisesti Raumalle uuden strategian eli suunnitelman siitä, millainen Rauman halutaan olevan vuoteen 2030 mennessä. Valtuustoryhmien puheenvuoroissa kiiteltiin erityisesti sitä, että valtuutettujen seminaareissa esille nostamat sisällöt näkyvät hyvin strategisina päämäärinä ja tavoitteina. Strategiaa kehuttiin selkeäksi mutta myös tarpeeksi haastavaksi. Kaikki valtuustoryhmät ilmoittivat sitoutuvansa uuden strategian toteuttamiseen.

Seuraavaksi toimeenpanosuunnitelma

Strategia-asiakirja lähtee seuraavaksi toimialojen käsittelyyn. Toimialojen tehtävänä on miettiä käytännön keinot ja toimenpiteet, joilla strategiset päämäärät ja tavoitteet muuttuvat todeksi. Suunnitelman tekoa ohjaa kaupungin johtoryhmä ja sen hyväksyy kaupunginhallitus.

Myös vuosittaiset talousarviot ovat tärkeä osa strategian toteuttamista, sillä tavoitteiden muuttuminen sanoista teoiksi vaatii usein rahoitusta ja muuta resursointia.

Sanoista tekoihin

Johtavat virkamiehet ja kaupungin esihenkilöt ovat tärkeässä roolissa, sillä heidän johdollaan strategiaa jalkautetaan koko kaupunkiorganisaatioon ja strategiaa tehdään tunnetuksi koko Rauma-yhteisölle – niin kuntalaisille, elinkeinoelämälle kuin sidosryhmillekin. Kaikki tavoitteet eivät toteudu yksistään kaupunkiorganisaation voimin.

Seurantaa, mittaamista ja arviointia

Strategian toteutumista seurataan ja arvioidaan ja tuloksista raportoidaan säännöllisesti. Strategian tavoitteidenkin ajantasaisuutta voidaan arvioida, mikäli toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia.

Millainen Raumasta halutaan? Mitkä ovat kolme päämäärää, joita tavoitellaan? Mitä käytännössä tarkoittaa, että asioita tehdään isommin ja toteutetaan yksinkertaisemmin? Näihin ja moniin muihin asioihin löytyvät vastaukset Rauman uudesta strategiasta.