Rauman kiirevastaanoton ajanvarauksessa otetaan kokeilukäyttöön toiminnanohjausjärjestelmä

Rauman aluesairaala

Rauman terveyspalvelujen kiirevastaanotolla otetaan kokeilukäyttöön toiminnanohjausjärjestelmä maanantaina 18.5. Sama järjestelmä on käytössä jo Rauman suun terveydenhuollossa. Siellä toiminnanohjausjärjestelmä tunnetaan nimellä Halssi.

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla pyritään tarjoamaan asiakkaille tieto odotusajasta ja hoidon oletetusta alkamisajankohdasta. Hoidon ajankohta ja vastaanottoajan kesto ovat joustavia. Kiirevastaanoton uuteen toimintamalliin ei vielä alkuvaiheessa oteta käyttöön tekstiviestimuistutuksia.

– Tavoitteena on, että toimintamallin mahdollistamia palveluja lisätään ja laajennetaan tulevaisuudessa myös muuhun ajanvaraustoimintaan, vs. ylilääkäri Lucy Jokela sanoo.

Koronapandemian aikana henkilökunnan ja potilaiden altistumisriski tulee minimoida. Odotusaikaa kiirevastaanoton tiloissa pyritään lyhentämään, jotta kontaktit muiden hoitoon hakeutuvien kanssa vähenevät ja altistumisriski pienenee.

– Joustavat hoitoajat antavat turvaa sekä henkilökunnalle että potilaille. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän myötä on todennäköisempää, että potilaalle ilmoitettu hoidon aloitusaika on lähempänä todellista vastaanotolle pääsyn ajankohtaa, Jokela kertoo.

Tavoitteena hyödyntää palvelua jatkossa monialaisesti

Toiminnanohjausjärjestelmän kokeilukäytön myötä asetetaan tavoitteita myös tulevaan. Tavoitteena on ottaa myös tekstiviestimuistutukset käyttöön, jolloin odotusaikojen määrittely onnistuu yhä tarkemmin. Lisäksi ajanvarausnäytön asentaminen odotusaulaan mahdollistaisi potilaille reaaliaikaisen odotusaikojen tarkastelun.

Terveydenhuollon henkilöstön keskinäistä yhteydenpitoa parannetaan ja tiloja pyritään käyttämään tehokkaammin.

– Palvelumallin voisi laajentaa käyttöön myös ajanvarausvastaanotoille. Tämä mahdollistaisi tarvittaessa potilaiden siirron joustavasti vastaanottojen välillä, Jokela pohtii.

Yhtenä tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä suun terveydenhuollon Halssi-toiminnan kanssa. Jatkossa suun terveydenhuollon kiirevastaanotolta pystyttäisiin tarvittaessa konsultoimaan esimerkiksi kiirevastaanoton lääkäriä järjestelmän avulla. Suun terveydenhuollon pitkä kokemus vastaavan palvelumallin käytöstä hyödynnetään järjestelmän jalkauttamisessa.