Ajankohtaista

Rauman kulttuuri- ja liikuntapalvelujen maksu- ja taksakäytännöissä palataan normaalitilaan 1.6. alkaen

Keltainen huutomerkki turkoosilla Rauma-tunnustaustalla.

Suomen hallituksen 6.5. antama koronavirusepidemiaa koskeva periaatepäätös ohjaa kulttuuri- ja liikuntatilojen käyttöä 1.6. alkaen. Kulttuuri- ja liikuntapaikkojen toimintaa aletaan palauttaa asteittain ja hallitusti kohti normaalitilaa. Rauman kulttuuri- ja liikuntapalvelujen taksoissa, maksuissa, kiinteistöjen vuokrissa ja sopimusperusteisissa laskutuksissa palataan normaalikäytäntöihin 1.6. alkaen.

Rauman kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.4. kolmannen sektorin maksuihin ja taksoihin liittyvistä linjauksista, joilla mahdollistettiin elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin toimintaedellytysten helpottaminen kaupungin osalta. Päätös koski muun muassa kaupungin omistuksessa olevia valtioneuvoston päätöksellä suljettavaksi määrättyjä kulttuuri- ja liikuntalaitoksia ja niissä vuokralaisina olevia yrittäjiä, sopimusperusteisia toimijoita sekä kolmannen sektorin toimijoita. Valtioneuvosto määräsi kulttuuri- ja liikuntatilat suljettaviksi 16.3.-31.5. Kaupunginhallituksen päätös on voimassa saman ajanjakson ajan.

Rajoitusten väljentämisestä huolimatta kulttuuri- ja liikuntatilojen normaali käyttö ei ole kaikilta osin vielä mahdollista. Toimintaa ei kyetä palauttamaan täysin normaaliksi kesän aikana 6.5. saadun periaatepäätöksen myötä.

Rauman kaupungin virallisena yhteistyöverkostona toimivassa Seuraparlamentissa useat seurat esittivät kaupungille toiveen taloudellisista helpotuksista toiminnan uudelleen käynnistämiseksi. Seurojen tulee kesän aikana noudattaa henkilörajoituksia ja hygieniamääräyksiä esimerkiksi ottelutapahtumien järjestämisessä.

Rauman Energia Oy vastaa seurojen käyttämien liikuntapaikkojen vuokrista kesän ajan

Rauman kaupunki on neuvotellut Rauman Energia Oy:n kanssa liikunnan ja urheilun kolmannen sektorin toimijoiden tukemisesta kesän aikana. Tuki mahdollistaa liikunta- ja urheiluseuroille määräaikaisen helpotuksen toiminnan järjestämiseen koronarajoitusten hellittäessä.

– Tavoitteena on, että Rauman Energia Oy maksaa liikunta- ja urheiluseurojen käyttämien liikuntapaikkojen vuokrat kesä-heinäkuun ajalta siltä osin, kun toiminta kohdistuu lapsiin ja nuoriin. Elokuussa Rauman Energia Oy maksaa vuokrakuluista puolet. Tuki kannustaa seuroja jatkamaan hyvää työtä erityisesti lasten ja nuorten harrastusten mahdollistajina, vs. liikuntatoimenjohtaja Ari Rajamäki sanoo.

– Valtioneuvoston päätöksen myötä myös liikuntapaikkojen taksoissa siirrytään normaalitilaan, mutta tästä huolimatta Rauman liikunta- ja urheiluseurat saavat tukea. Kolmannen sektorin lasten ja nuorten liikuttajien tukeminen on hieno ele Rauman Energia Oy:lta. Tämän menettelyn myötä kaupunki jättää laskuttamatta seuroja kesä-heinäkuussa ja elokuussakin vuokrista laskutetaan vain puolet, sivistystoimialan toimialajohtaja Soile Strander kertoo.

Liikunta- ja urheiluseurojen tilavuokrat ovat kesä-elokuussa kustannuksiltaan yhteensä noin 45 000 euroa. Rauman Energian hallitus hyväksyi avustusmenettelyn kokouksessaan torstaina 28.5.

Rauman teatterin toimintaa tuetaan vuokrahyvityksillä kesä-heinäkuussa

Rauman teatterin merkittävä oman rahoituksen tulonlähde on ollut kesäteatteritoiminta. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kesäteatteritoimintaa ei ole mahdollista järjestää kesä-heinäkuussa täysimääräisenä. Epävarmasta tilanteesta johtuen Rauman teatteri pysäytti keväällä kesäteatteritoiminnan valmistelun ja perui kesälle suunnitellut esitykset. Esitysten peruminen aiheuttaa merkittävän tulojenmenetyksen teatterin budjettiin.

– Esitämme kaupunginhallitukselle, että Rauman kaupunki tukisi Rauman teatterin toimintaa ja hyvittäisi vuokrakuluista puolet kesä-heinäkuussa. 1.8. alkaen vuokrat perittäisiin täysimääräisinä, museo- ja kulttuurijohtaja Risto Kupari sanoo.

 

Katso myö: Rauman Energialta merkittävä tuki paikalliselle urheilulle ja tapahtumille, 29.5.2020