Rauman kulttuuri- ja museopalvelut ja taidemuseo työstävät organisaatiouudistusta

Marelan sali, Rauman museo

Rauman kaupungin kulttuuri- ja museopalvelut työstävät parhaillaan organisaatiouudistusta yhdessä Rauman taidemuseon kanssa. Taidemuseo on säätiöomisteinen, kaupungin tukema toimija. Tavoitteena on, että kulttuuri- ja museopalvelut sekä taidemuseo olisivat yhtä organisaatiota 1.1.2019 alkaen.

Ajatus Rauman museon ja Rauman taidemuseon toiminnan uudelleen organisoinnista nousi esiin jo vuonna 2013, kun silloinen kaupunginjohtaja kirjasi ajatuksen kaupungin talousarvioon.

Parhaillaan pohditaan taidemuseon toimintaa ylläpitävän säätiön tarpeellisuutta.

– Kirje Patentti- ja rekisterihallitukselle on jo valmisteltu. Säätiön lakkauttaminen on harvinaista, mutta tässä tilanteessa järkevää – uudistuksen myötä säätiölle ei jäisi varsinaista roolia. Kesällä selviää, meneekö säätiön lakkautus maaliin, kaupungin kulttuurijohtaja Risto Kupari kertoo.

Tavoitteena toiminnan jatkuvuuden turvaaminen

Museoiden toiminnan uudelleen organisoinnin tavoitteena on ensisijaisesti toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Isompi museokokonaisuus toisi Rauman museoille entistä parempia elinmahdollisuuksia, vaikuttavuutta ja isomman toimintabudjetin. Samalla kaupunki voi ottaa vastuulleen museon yleishallinnon, jolloin henkilökunta pystyy paremmin keskittymään museotoiminnan erityisosaamista vaativiin tehtäviin.

– Kaupunki ei ole vetäytymässä museotoiminnan rahoituksesta, mutta sen lisääminen puolestaan on vaikeaa. Uudistusta tehdään, jotta voidaan kehittyä ja yhdistää voimavaroja, Risto Kupari jatkaa.

Tilaisuus uusien mahdollisuuksien oivaltamiseen

Rauman taidemuseon intendentti Janne Kosken mukaan totuttujen kuvioiden muuttaminen mietityttää ja prosessi on herättänyt myös henkilökunnassa kysymyksiä.

– Uusien käytäntöjen sisään ajaminen ottaa aikansa, mutta näen tässä tilaisuuden oivaltaa uusia mahdollisuuksia. Perusoletuksena on, että uudistuksella voitaisiin vaikuttaa positiivisesti taloudellisten resurssien turvaamiseen muuttuvassa maailmassa, Janne Koski sanoo.

Kiinteämmästä yhteistyöstä kulttuuri- ja museopalvelujen kanssa löytyy Kosken mukaan uusia mahdollisuuksia entistä monipuolisemman kulttuuritarjonnan kehittämiseen. Museotoiminnan tulevaisuuden suuntauksia mietitään samaan aikaan myös yhdessä kaikkien raumalaisten museoiden kesken.

Hallinnon uudistusprosessissa edetään taidemuseon säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti. Asiaa käsitellään säätiön valtuuskunnassa kevään aikana. Uudistuksen toteutumiseen vaikuttavat myös Patentti- ja rekisterihallituksen ja verohallinnon lausunnot.