Rauman kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntatilat avataan hallitusti 1.6. alkaen

Rauman pääkirjasto ulkoa

Suomen hallituksen 6.5. antama koronavirusepidemiaa koskeva periaatepäätös ohjaa kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntatilojen käyttöä sekä tapahtumien järjestämistä kesäkuun aikana.

Tiloja ja toimintaa ryhdytään palauttamaan normaalitilaan erityisjärjestelyin. Edellytyksenä on turvallisuuden varmistaminen asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistusten avulla. Päätöstä sovelletaan 1.6. avattavien Rauman kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntatilojen käytössä. Tarkat kaupungin tiloja koskeva ohjeistukset löytyvät osoitteesta www.rauma.fi.

– Aluehallintovirasto korostaa, että tilaisuuksien ja toiminnan järjestäjät voivat laatia omia tilanne-, toiminta- tai tapahtumakohtaisia tarkempia suosituksiaan. Lisäksi annetuissa ohjeissa todetaan, että suurissa tapahtumapaikoissa voi olla samanaikaisesti useita pienempiä henkilöryhmiä, mikäli ne eivät ole lähikontaktissa keskenään, toimialajohtaja Soile Strander kertoo.

Tartuntojen torjumiseksi tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee edelleen välttää. Turvavälien ylläpitämisen mahdollistamiseksi kulttuurin, kirjaston ja liikunnan julkisissa tiloissa rajataan tarvittaessa henkilömäärää.

– Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä muistutetaan turvavälien pitämisessä. Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä ja vastaavissa tilanteissa turvavälien merkitystä korostetaan, Strander jatkaa.

Kulttuurin, kirjaston ja liikunnan tiloissa vieraillessa tulee käyttää käsihuuhdetta tai pestä kädet huolellisesti vedellä ja saippualla. Tilojen siivousta tehostetaan pyyhkimällä kosketuspinnat päivittäin. Yhteiskäytössä olevien tietokoneiden, päätteiden ja muiden vastaavien välineiden käyttämistä tulee välttää.

Kirjastoissa huomioidaan väljyys

Kirjastot avataan asiakkaille normaalisti 1.6. Asiakkaiden määrää voidaan joutua ruuhka-aikoina rajaamaan väljyyden turvaamiseksi. Kirjastoissa ei järjestetä kesän aikana yleisötilaisuuksia. Asiakaspalvelutilanteet hoidetaan siten, että tiloissa vietetty aika on mahdollisimman lyhyt. Kirjaston kirjakassilainaus jatkuu resurssien puitteissa erityisesti riskiryhmäläisille.

Yhteiskäytössä olevien tietokoneiden ja muiden välineiden käyttöä vältetään pois lukien palautus- ja lainausautomaatit. Automaattien läheisyyteen varataan käsidesiä.

Lukusalien, kokoustilojen, kahvion ja muiden asiakastilojen istuimien sekä asiakaspäätteiden määrää on vähennetty turvaetäisyyksien mahdollistamiseksi.

Kirjastoauto liikennöi normaalisti, mutta asiakasmäärä rajoitetaan auton sisällä muutamaan henkilöön kerrallaan.

Liikuntapaikoissa ja -tiloissa huolehditaan etäisyyksistä ja hygieniasta

Liikuntapaikat ja huoltotilat ovat 1.6. alkaen käytössä normaalisti harrastus- ja kilpatoimintaa varten, huomioiden 50 henkilön kokoontumisrajoitus.

– Liikuntapaikkojen käyttöönotto tapahtuu hallitusti ja eri lajien lajiliittojen suositukset huomioiden. Liikuntapalvelut tiedottaa toimintaa ohjaavista käytännöistä seuroja ja toimijoita, vs. liikuntatoimenjohtaja Ari Rajamäki sanoo.

Urheilukilpailujen ja otteluiden yleisön osalta noudatetaan tapauskohtaisia viranomaismääräyksiä. Kesäkuun alussa normaaliin käyttöön avautuvissa liikuntatiloissa tehostetaan päivittäistä siivousta. Jokaisen käyttäjän tulee sitoutua huolehtimaan omalta osaltaan hygieniamääräysten ja turvaetäisyyksien noudattamisesta. Lisäksi suosituksena on välttää julkisten puku- ja pesutilojen käyttöä.

Kesäaikana normaalisti käytössä olevat liikuntasalit ja kuntoilutilat avataan käyttäjille kesäkuun alusta alkaen – pois lukien uimahalli, joka avautuu yleisölle 17.8. Uimahallin käyttötarvetta paikkaa uusittu maauimala, joka pyritään saamaan käyttökuntoon 8.6. mennessä, jolloin maauimala avataan kaupunkilaisten käyttöön.

Kaupungin omistuksessa olevat rantasaunat avataan 1.6. vuokrauskäyttöön ja yleiset saunavuorot alkavat vasta 1.7. Lapin rantasauna avautuu normaaliin käyttöön kuitenkin jo 1.6.

Kesän ajan liikuntatapahtumista ja urheiluharrastuksista löytyy lisätietoa muun muassa Rauman kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta ja Facebookista.

Kulttuuritiloissa ja museoissa voidaan rajata asiakasmääriä

Tilaisuuksien järjestäminen kaupungin kulttuuritiloissa on mahdollista 1.6. alkaen, huomioiden aluehallintoviraston määräys riittävästä väljyydestä yleisötilaisuuksissa sekä tapahtuman tai tilaisuuden järjestäjän vastuu tehostetun käsihygienian mahdollistamisesta yleisölle.

Rauman museot avautuvat 1.6. normaalien aukioloaikojen mukaisesti, mutta kesän aikana museoissa ei järjestetä yleisötilaisuuksia, eikä museoiden sisätiloihin ole mahdollista tilata ryhmäopastuksia. Ryhmille mahdollistetaan museon ulkotiloissa tervetulo-opastus, jossa museoiden henkilökunta kertoo tiivistetysti meneillään olevasta museon näyttelystä ennen ryhmän astumista museon sisätiloihin.

Myös museoissa saatetaan joutua ruuhka-aikoina rajoittamaan väliaikaisesti kävijämääriä museovieraiden turvallisuuden takaamiseksi.