Ajankohtaista

Rauman logistiikan nykytila ja tulevaisuuden tarpeet kartoitettiin

Rauman satama ilmakuvassa

Rauman kaupunki, Rauman Satama Oy ja Euroports Oy ovat teettäneet selvityksen Rauman alueen logistiikan nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista. Selvitystyön tavoitteena on ollut logistiikan tulevaisuuden kokonaisnäkemyksen kehittäminen, mahdollisuuksien tunnistaminen sekä kaupungin elinkeino- ja työllistämispolitiikan tukeminen.

Selvitystä varten haastateltiin alueen teollisuus-, kauppa- ja logistiikkapalveluyrityksiä marras-joulukuussa 2016. Yritykset kokivat Rauman alueen olevan valtakunnallisten logistiikkapalveluiden tuottajien ja kaupan keskusliikkeiden runkoreittien ulkopuolella. Selvityksen perusteella Raumalla tulisi keskittyä lähialueiden yritysten logistiikkaan ja lisäarvoa tuottaviin logistisiin palveluihin.

Rauman sataman kilpailukyvyn vahvistaminen, muun muassa lisäämällä yhteistyötä ja luomalla uusia palvelukonsepteja, koettiin tärkeäksi. Selvityksessä tarkasteltiin myös alueen lento-, rautatie- ja maantieliikenneyhteyksien merkitystä ja kilpailukykyä sekä työvoiman liikkuvuutta.

‒ Haastatteluissa toivottiin, että kaupunki tiedottaisi aktiivisesti Rauman seudun logistiikan kehittymisestä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista alueen teollisuudelle. Olemme päättäneet käynnistää Rauman seudun logistiikkaryhmän, jossa jaamme reaaliaikaista tietoa alueen logistiikan kehittämisestä, kaupunginjohtajan Kari Koski kertoo.

Logistiikkaselvityksen laatinut Brave Logistics Oy suosittelee, että Rauman seudun logistiikan ja sen kilpailukyvyn kehittämisen painopisteeksi valitaan lisäarvopalveluiden tuottaminen. Lisäksi tulisi viestiä alueen yritysten tarjoamista logistiikkapalveluista muun muassa Tampereen suuntaan sekä selvittää Rauman seudun elintarvike-biotalous-klusterin käynnistämistä.