Ajankohtaista

Rauman luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset julkaistu

Rauma 575 logo

Rauman kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu kaupungin verkkosivuilla osoitteessa rauma.fi/sidonnaisuusilmoitukset.

Sidonnaisuusilmoitus sisältää tietoa henkilön johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä sekä merkittävästä varallisuudesta. Lisäksi henkilön on ilmoitettava muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoidossa.

Sidonnaisuuksien ilmoittamisella ja julkaisemisella pyritään päätöksenteon avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Ilmoitukset edellyttää uusi kuntalaki, jonka pyrkimyksenä on taata hallinnon riippumattomuus ja puolueettomuus. Samalla edistetään myös korruption torjuntaa.

Maankäyttöä ja rakentamista käsittelevien valiokuntien (ympäristö- ja lupavaliokunta ja tekninen valiokunta) luottamushenkilöt ovat velvollisia antamaan sidonnaisuusilmoitukset. Velvoite on myös valtuuston puheenjohtajilla, kaupunginhallituksen jäsenistöllä sekä valiokuntien, lautakuntien ja johtokuntien puheenjohtajilla ja varapuheenjohtajilla. Myös kaupunginjohtaja ja esittelijäviranhaltijat ovat ilmoitusvelvollisia.

Varsinaiset jääviydet eivät ole suoraan luettavissa sidonnaisuusilmoituksista. Henkilöiden tulee itse vastata jääviyksien ilmoittamisesta.