Ajankohtaista

Rauman Mnuu Huki -hankkeiden toteutus hyvässä vauhdissa

Mnuu Huki, kilpien kiinnitys.

Rauman kaupungin osallistava budjetointi -hankkeiden toteutus on täydessä käynnissä. Tänään 23.11. Lions Club Rauman edustajat aloittivat Mnuu Huki -äänestyksessä kolmanneksi tulleen hankkeen toteuttamisen kiinnittämällä sotainvalidien merkkejä kaupungintalon lipputankoihin. Toteutettavia kuntalaisten ideoimia hankkeita on neljä.

Lapset ja nuoret mukana suunnittelussa

Osallistuvan budjetoinnin ideointivaiheessa saatiin raumalaisilta ja Rauman kehittämisestä kiinnostuneilta kaikkiaan 98 ideaa, joista ikäihmisten neuvosto, nuorisovaltuusto ja vammaisneuvosto valitsivat virkamiesasiantuntijoiden avustuksella jatkoon 16 ehdotusta. Kesän jälkeen suoritetussa äänestyksessä toteutukseen etenivät 1. Lasten liikennepuisto 2. Hj. Nortamon koulupihan istumapaikat 3. Sotainvalidien merkit lipputankoihin ja 4. Kadunvarsiroskisten uusiminen kannellisiksi.

Hankkeet ovat edenneet äänestyksen jälkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Mnuu Huki -hanke on pidetty osallistavana loppuun saakka. Esimerkiksi Hj. Nortamon koulupihan istumapaikkojen suunnittelussa on ollut mukana nuoria koulusta ja nuorisovaltuustosta, ja liikennepuiston suunnitteluun kutsuttiin mukaan Lasten parlamentin jäseniä.

Lasten liikennepuistoon pienoisrakennuksia ja liikennevalot

Raumalaisten ykköstoive, lasten liikennepuiston ehostaminen etenee nyt ripeästi. Tällä viikolla käydään katselmoimassa kaapeleiden kaivureittejä. Liikennevalot tulevat yhteen risteykseen sekä ajoliikenteelle että jalankulkijoille.

– Rakennusten pienoismalleista toteutetaan ensimmäisenä raatihuone. Kaupungin kirvesmiehet rakentavat sitä parhaillaan ja paikalleen se tuodaan vielä tänä vuonna. Lisäksi on ideoitu liikennepuiston ehostamista myös tulevina vuosina. Ajatuksena on saada tuleviin budjetteihin rahoitus muidenkin keskeisten rakennusten pienoismalleihin ja jopa jouluvaloihin. Minijoulukuusi ehkä saadaan jo tänä vuonna raatihuoneen eteen, osallistuvasta budjetoinnista vastaava talousjohtaja Fredrik Lindström kertoo.

Hj. Nortamon piha-alueen istumapaikat

Äänestyksessä toiseksi sijoittuneen hankkeen valmisteluissa ollaan myös loppusuoralla. Hj. Nortamon koulun oppilaat ovat osallistuneet koulupihan elävöittämisen suunnitteluun ja heidän toiveidensa mukaisesti on hankittu välineitä. Kiinteitä penkkejä on tulossa yhteensä 10 kappaletta ja lisäksi koulu saa kolme frisbeegolfkoria ja kaksi leuanvetotankopaikkaa. Tänään 23.11. kaupungin virkamiehet käyvät yhdessä oppilaskunnan edustajien kanssa merkitsemässä välineiden paikat.

Sotainvalidien merkit kaupungin lipputankoihin

Kolmantena hankkeena toteutetaan sotainvalidien merkit kaupungin lipputankoihin. Lions Clubilaisten tavoitteena on kiinnittää merkit ennen itsenäisyyspäivää. Sotainvalidien merkin ”Uhrin ansiosta lippu liehuu” saavat kylkeensä kaupungin noin 50 lipputankoa.

– Aika iso urakka se on, mutta talkooväkemme on enemmän kuin valmiina ja monet vapaaehtoiset ”leijonat” ovat jo ilmoittautuneet mukaan, Lassi Uusi-Pietilä kertoo.

Roskiskokeiluista kaivataan palautetta

Neljäs raumalaisten ehdottama kehittämishanke, kadunvarsiroskisten uusiminen kannellisiksi, etenee koko ajan. Roskiksia ei kokonaan uusita, vaan on lähdetty kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja nykyisten roskisten parantamiseksi ja hankkimaan niistä käyttökokemuksia. Linja-autoaseman roskiksiin on jo asennettu ketjut roska-astian suuaukoille. Seuraavaksi ketjut asennetaan kaupungintalon edessä oleviin pitsiroskiksiin. Suvitien roska-astioihin tulee sen sijaan läpät ja Vanhan Rauman roska-astioita on mietitty yhdessä kaupungin Wihertoimen ja Vanhan Rauman erityiselimen kanssa.

Kokeilu ja suunnittelu jatkuu vielä ensi vuonnakin. Wihertoimi on esimerkiksi tutustunut sellaisiin älyroskiksiin, jotka aurinkoenergian voimalla puristavat roskat tiiviimmäksi ja lähettävät tiedon roska-astian täyttöasteesta. Kaupunki toivoo saavansa raumalaisten palautetta parannettujen roskisten toimivuudesta. Palautetta voi antaa kaupungin palautepalvelussa.

Prosessia hiotaan ensi vuotta varten

Osallistuvaa budjetointia kokeiltiin Raumalla tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Kokeilua leimasi kiire, koska liikkeelle päästiin vasta kesällä ja ideat pitää toteuttaakin vielä tänä vuonna. Ensi vuonna liikkeelle päästään aikaisemmin ja prosessia parannetaan muutoinkin itse huomaamillamme ja kuntalaisten palautteen mukaisilla korjauksilla.

Kehittämistä pohtinut työryhmä esittää muun muassa, että osallistuvalle budjetoinnille laaditaan vuosikello tavoiteaikatauluineen, arviointiryhmän kokoonpanoa laajennetaan ja äänestykseen käytettävän palvelun tulee olla käyttäjäystävällisempi.

Ensi vuoden talousarvioon on esitetty ensi vuonnakin 30 000 euron määrärahaa Mnuu Huki – toteutukseen. Kaupunginvaltuusto päättää marraskuun kokouksessaan, saadaanko osallistuvaa budjetointia jatkaa.

Ideoita kannattaa jalostaa

Mnuu huki -ideointivaihe tuotti paljon sellaisia hyviä ehdotuksia, joita ei aikataulun vuoksi voitu valita äänestykseen tai joiden järjestäjästä ei ollut tietoa. Ideoita käsitellyt työryhmä päättikin antaa kaikki ehdotukset Kaupunkikehitys-yksikölle tiedoksi, koska sen toimenkuvaan kuuluvat erilaiset kehittämishankkeet ja sillä on laajat verkostot, joille tiedoista voi olla hyötyä.

– Sellaisen vinkin annan, että jos Mnuu huki toteutetaan taas ensi vuonna, kannattaa parannella omaa ideaansa ja osallistua uudelleen, Lindström kannustaa.

Rauman kaupungin talousjohtaja Fredrik Lindström luovutti sotainvalidien merkit Lions Clubilaisille. Kilvet vastaanotti Lions Club Fänikk-edustaja Heidi Kehusmaa.
Rauman kaupungin talousjohtaja Fredrik Lindström luovutti sotainvalidien merkit Lions Clubilaisille. Kilvet vastaanotti Lions Club Fänikk-edustaja Heidi Kehusmaa.