Rauman museon Co-Creation of Cultural Heritage Databank -hankkeessa kerätään muistoja ja mielipiteitä

Vanha Rauma, syksy

Rauman museolla on käynnissä hanke Co-Creation of Cultural Heritage Databank eli yhteiskehittämällä kulttuuriperintötietopankki. Hankkeen tavoitteena on luoda yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa kulttuuriperintötietopankki heidän omasta asuinalueestaan.

Tarkoituksena on kerätä ja tallettaa alueen asukkaiden muistoja, tapoja, nykyaikaa ja elämänmenoa sekä esimerkiksi paikkatietoja. Hankekumppanina on mukana Uudenkaupungin museo. Uudessakaupungissa asuinalueeksi on valittu keskustan ruutukaava puutaloalue ja Raumalla Vanhan Rauman alue.

Vanhan Rauman asukkaille on hankkeen aluksi jaettu asukaskysely, jonka avulla pyritään kartoittamaan asukkaiden tyytyväisyyttä sekä mielipiteitä esimerkiksi asumisviihtyvyyteen, matkailijoihin, kaupungin toimintaan sekä suojeluun. Tavoitteena on osoittaa kynnysarvoja, joiden alittumisen jälkeen täytyy ryhtyä toimenpiteisiin näiden asioiden parantamiseksi. Kyselyyn voi vastata sekä sähköisesti että paperiversiona.

– Toivomme, että mahdollisimman moni asukas tarttuisi tähän mahdollisuuteen kertoa oma mielipiteensä ja kokemuksensa asuinalueestaan. Vastaavanlaista asukaskyselyä ei ole aikaisemmin tehty Vanhan Rauman alueella, tutkija Noora Jokinen sanoo.

Hankeen päätavoitteena on kerätä Uudenkaupungin ruutukaava puutaloalueelta sekä Vanhan Rauman alueelta elävää kulttuuriperintöä, joka ei muuten tallentuisi mihinkään arkistoon tai museoon. Kerättävä aineisto voi olla tarinoita, muistelmia, valokuvia tai videoita. Aineisto tallennetaan museoiden kokoelmiin tulevaa käyttöä varten. Tietojen kerääminen ja tallentaminen tapahtuvat avoimissa työpajoissa.

Ensimmäinen kaikille Vanhan Rauman asukkaille avoin työpaja järjestetään keskiviikkona 6.11. klo 18 Rauman museon Marelassa. Uudessakaupungissa ensimmäinen työpaja on maanantaina 11.11. klo 18 Wahlbergin museotalossa. Työpajojen teemana on lapsuus.

Työpajassa tarkoituksena on saada tallennettua lapsuutta Vanhassa Raumassa ja Uudessakaupungissa joko menneisyyden muistoina tai nykypäivän arkena. Myös valokuvat ja videomateriaali otetaan ilolla vastaan. Työpajojen tallennustyökaluna toimii suomalainen Maptionnaire-sovellus, jonka toiminta perustuu paikkatietotallennukseen. Työpajoissa asukkaat pääsevät itse kokeilemaan ja harjoittelemaan sovelluksen käyttöä.

Työpajoja tullaan jatkamaan ensi vuoden puolella. Hankkeen etenemistä ja siihen liittyviä kirjoituksia voi lukea hankkeen Kulttuuriperintöä pankkiin -blogissa osoitteessa kulttuuriperintoapankkiin.blogspot.com.

Hanketta rahoittaa Museoviraston museoiden innovatiivisten hankkeiden avustus.