Rauman nuorisovaltuuston vaalit järjestetään 19.–30.11. – ehdokasasettelu käynnissä

nuorten kuulemispäivä 2018

Raumalaisia 13–18-vuotiaita nuoria kannustetaan asettumaan ehdokkaaksi nuorisovaltuuston vaaleihin 30.10. mennessä. Nuorisovaltuustovaalit järjestetään Rauman ylä- ja yhtenäiskouluissa sekä lukiossa ja Winnovassa 19.–30.11. Edellisistä vaaleista on kulunut aikaa kahdeksan vuotta.

– Nuorisovaltuustossa on 17 paikkaa, mutta ehdokkaille ei ole enimmäismäärää. Uusi toimikausi alkaa 1.1.2019 ja kestää kaksi vuotta, nuoriso-ohjaaja Tatjana Leppänen kertoo.

Nuorisovaltuusto on toiminut Raumalla vuodesta 1998 lähtien. Kyseessä on kuntalain velvoittama 13–20-vuotiaista nuorista koostuva vaikuttajaryhmä, jossa ovat edustettuina Rauman yläkoulut ja toisen asteen oppilaitokset. Yläkouluista valitaan yhteensä neljä edustajaa, yhtenäiskouluista kuusi, lukiosta kaksi ja Winnovasta neljä. Jokaisesta koulusta valitaan myös kaksi varajäsentä.

Äänioikeutettuja ovat kaikki vähintään 13 vuotta täyttävät oppilaat. Äänestäminen tapahtuu kussakin koulussa omatoimisesti 19.–30.11 välisenä aikana, oman kouluyksikön ehdokkaista äänestäen. Näiden lisäksi valitaan yksi edustaja myös koulujen ulkopuolelta, jota voi äänestää nuorisotalo Kuovilla 27.–28.11.

Nuorten ääni kuuluviin

Ryhmän tarkoituksena on huolehtia lasten ja nuorten äänen kuulumisesta päätöksenteossa. Nuoret toimivat myös asiantuntijaryhmänä nuoria koskevissa asioissa. Yhteistyötä tehdään muun muassa oppilaskuntien, Rauman Lasten Parlamentin ja naapurikuntien nuorisovaltuustojen kanssa.

Toiminnalla innostetaan nuoria vaikuttamiseen ja yleisen viihtyvyyden edistämiseen. Nuorisovaltuusto kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

– Nuorisovaltuustossa tehdään ja opitaan yhdessä. Toiminta tuo mukanaan uusia kavereita, opettaa yhteistyötaitoja sekä antaa mahdollisuuden vaikuttaa kotikaupungin asioihin, Leppänen sanoo.

Vielä ehtii ehdokkaaksi

Rauman nuorisovaltuuston vaaleihin voi asettautua ehdokkaaksi tiistaihin 30.10. mennessä. Ilmoittautumislomakkeita saa Rauman kaupungin nuorisopalveluista sekä koulujen opettajilta maanantaihin 29.10. asti. Ehdokkaiksi asettuneille pidetään koulutustilaisuus marraskuun alkupuolella.

Viralliset, demokraattiset nuorisovaltuustovaalit järjestetään kouluissa 19.–30.11. Vaalien tulos julkaistaan perjantai-iltana 30.11. Äänten laskennasta vastaa nykyinen nuorisovaltuusto.

Uuden nuorisovaltuuston kokoonpano toimikaudelle 2019–2020 julkaistaan heti äänten laskennan jälkeen osoitteessa nuortenrauma.fi.