Rauman paloasemalle suunnitellaan uusia tiloja

Satakunnan pelastuslaitoksen henkilöstöä.

Rauman uutta paloasemaa koskevaa hanketta on suunniteltu Rauman kaupungin ja Satakunnan pelastuslaitoksen yhteistyönä vuoden 2018 keväästä lähtien. Nykyistä paloasemaa on tarve laajentaa ja asemarakennus vaatii myös kokonaisvaltaisen peruskorjauksen. Hankesuunnitelma on teknisen valiokunnan käsiteltävänä 27.8. Lopullisen päätöksen asiasta tekee Rauman kaupunginhallitus kokouksessaan 2.9.

Nykyiselle paloasemalle on peruskorjauksen kustannustason selvittämiseksi laadittu tilaohjelma, joka sisältää laajennustarpeet sekä teetetty kuntokartoitus ja sisäilmaselvitys. Paloasemarakennuksen suureen korjaustarpeeseen sekä peruskorjauksen kustannustasoon perustuen hanketta valmisteleva työryhmä ehdottaa uusien paloasematilojen rakentamista. Uusi paloasema korvaisi nykyisen heikkokuntoisen Rauman paloaseman ja toimistorakennuksen.

Päätöksenteon pohjaksi on koostettu esiselvitys. Uudesta asemasta on laadittu myös luonnospiirroksia. Mikäli hanke etenee suunnitellusti ja saa hyväksynnän, uudisrakennus on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2022 lopulla.

Rauman paloasema sijaitsee osoitteessa Sahankatu 4. Aseman sijainti on hälytystehtävien kannalta hyvä, mutta tontti on pieni eikä mahdollista toimintojen laajentumista. Uuden paloaseman tontti tulisi suunnitelman mukaan sijaitsemaan Kodisjoentien varrella, pääväylien Kodisjoentie–Hankkarintie ja Valtatie 8 välittömässä yhteydessä. Paikka valikoitui parhaaksi riskialueiden saavutettavuuden kannalta.

Uuden paloasemarakennuksen kustannusarvio on 8,1 miljoonaa euroa.