Rauman saaristolle laaditaan kehittämissuunnitelma

Kuuskajaskari ja Kylmäpihlaja, Rauman saaristo, ilmakuva.

Rauman kaupunki käynnistää Rauman saariston Master Plan 2030 -hankkeen. Tavoitteena on laatia vuosien 2021–2022 aikana Rauman saaristolle kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma, jossa määritellään konkreettiset toimenpiteet saariston kehittämiseksi. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 7.9.

Hankkeen kohderyhmänä ovat saariston toimijat, kuten yritykset, yhdistykset, asukkaat ja kaupunkilaiset. Kehittämissuunnitelma antaa suuntaviivat saariston kehittämistyölle, maankäytön suunnittelulle sekä investoinneille seuraavaksi 10 vuodeksi.

Leader Ravakka on myöntänyt hankkeelle rahoitusta 22 148 euroa. Kaupungin omarahoitusosuus on 9 294 euroa kahden vuoden ajalta. Hanketta koordinoi Rauman kaupunki.

Master Plan 2030 tukee Rauman elinvoimaohjelman 2019–2021 tavoitetta merellisyyden esille tuomisesta. Samalla hanke toteuttaa Sustainable Travel Finland -ohjelmaa ja Rauman kestävän kehityksen toimenpideohjelmaa.