Ajankohtaista

Rauman saaristoon on sijoitettu minkkiloukkuja

minkkiloukku

Alkusyksyn aikana kaupungin tietoon on tullut useita minkkihavaintoja ja tiedusteluja toimenpiteistä niiden hävittämiseksi.

Minkki on haitalliseksi luokiteltu vieraslaji ja saariston linnuille vaarallinen pienpeto. Pyynti on erityisesti pesimälinnuston suojelemiseksi perusteltua ja tarpeen. Minkkien, supikoirien ja kettujen vähentämiseksi on jo meneillään Metsähallituksen ja Rauman Metsästysseuran yhteinen pyyntikampanja. Tätä täydentämään ja tukemaan Rauman kaupunki antoi Rauman Metsästysseuran käyttöön minkkiloukkuja. Minkkiloukkuja hankittiin edellisen kerran vuosituhannen vaihteessa, joten loukut oli syytä uusia.

Pyynti kohdentuu aiempaan tapaan Rauman saaristoon.  Minkkejä on lupa pyytää myös Selkämeren kansallispuiston alueelta. Tehokas pienpetojen pyynti osana luonnonsuojelua on kirjattu kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaan.