Ajankohtaista

Rauman satamaliikenne oli reippaassa kasvussa vuonna 2017

Laiva konttilaiturissa Rauman satamassa

Satamaliikenne oli alkuvuonna 2017 edellisen vuoden tasolla, mutta kääntyi kasvuun keväällä. Hyvä vire jatkui vuoden loppuun asti. Yleinen taloudellinen tilanne avitti vientiä yleisesti ja erityisesti konttiliikennettä. Konttiliikenteessä vuosi 2017 oli Rauman paras kautta aikain.

Vuonna 2017 Rauman satamassa käsiteltiin yhteensä 5,94 miljoonaa tonnia (+6,3 % vuoteen 2016 verrattuna) tavaraa ja 274 000 konttiyksikköä (TEU) (+7,0 %). Satamaliikenteestä vientiä oli 4,19 miljoonaa tonnia (+9,3 %), tuontia 1,71 miljoonaa tonnia (-1,0 %) ja kotimaan liikennettä ainoastaan 0,04 miljoonaa tonnia. Laivakäyntejä oli 1110 kappaletta, joka oli 35 enemmän kuin vuonna 2016.

Positiivisia kasvulukemia oli erityisesti viennissä, nesteiden, sahatavaran, paperin, kappaletavaran ja viljan kuljetusmäärät lisääntyivät selvästi. Tuntipuolella sellun, kappaletavaran ja öljytuotteiden laivaukset olivat kasvussa. Suurimmat pudotukset olivat sellun viennissä sekä raakapuun ja metallien tuonnissa.

– Vuonna 2017 merkittävintä Rauman satamassa oli yhteensä 42 miljoonan euron väyläinvestoinnin valmistuminen ja 25 miljoonan euron konttilaituri-investoinnin eteneminen lähes valmiiksi. Koko Suomen ulkomaankauppaa hyödyttävissä hankkeissa syvennettiin Rauman syväväylää 12 metrin kulkusyvyyteen sekä laajennetaan nykyistä konttiterminaalia. Syvennetty 12 metrin väylä ja uudistettu 0,5 miljoonan konttiyksikön (TEU) konttiterminaali antavat Rauman satamalle hyvät eväät vastata satamapalvelujen kasvavaan kysyntään heti vuoden 2018 alkupuolella, toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti.