Rauman satamaliikenne pienessä laskussa

Laiva konttilaiturissa Rauman satamassa

Satamaliikenne oli kokonaisuutena sekä konttiliikenteen osalta vuonna 2018 hienoisessa laskussa. Varustamot ovat kuitenkin päässeet hyödyntämään väylän syvennysinvestointiamme sekä uusien laitureiden kapasiteettia.

Vuonna 2018 Rauman satamassa käsiteltiin yhteensä 5,84 milj. tonnia tavaraa ja kaikkiaan 263 000 konttiyksikköä (TEU). Kokonaisliikenteessä jäätiin vuoden 2017 määristä 1,9 % ja konteissa 5,5 %. Satamaliikenteestä vientiä oli 4,14 milj. tonnia (-1,2 %), tuontia 1,60 milj. tonnia (-6,4 %) ja kotimaan liikennettä 0,09 milj. tonnia. Laivakäyntejä oli 1158 kappaletta, joka oli 9 vähemmän kuin vuonna 2017. Positiivisia kasvulukemia oli paperin ja kappaletavaran viennissä. Rauman sataman kautta kuljetetaankin noin kolmannes koko Suomen paperista. Sahatavaran vientimäärä jäi
arvioidusta, pysäyttäen näin hyvän kasvun. Tuontiliikenteessä merkittävintä kasvua oli raakapuussa. Suurimmat pudotukset olivat nesteiden ja viljan viennissä sekä öljytuotteiden, kappaletavaran ja viljan tuonnissa.

– Vaikka liikenne jäikin edellisestä vuodesta, uskomme, että pääsemme jälleen vuonna 2019 kasvun tielle. Toimintaedellytykset tähän jo löytyvät, toteaa Rauman Satama Oy:n hallintojohtaja Tanja Angelova.

Vuonna 2018 merkittävintä Rauman satamassa oli konttiterminaalin laajennuksen valmistuminen ja uuden laajennusalueen rakentamisen aloittaminen.

– Hankkeiden myötä pystymme vastaamaan alueen teollisuuden ja muiden asiakkaidemme tarpeisiin entistä paremmin, Angelova sanoo.