Ajankohtaista

Rauman satamaliikenteen näkymät ovat hyvät vuodelle 2017

Laiva Rauman satamassa

Satamaliikenne oli alkuvuonna varsin hiljaista, nousi normaalitasolle kesän aikana ja piristyi selvästi syksyllä. Vuonna 2016 kokonais- ja konttiliikenne jäivät hienoisesti edellisvuotta pienemmiksi, mutta hyvien ensi vuoden näkymien takia uskomme, että pääsemme jälleen vuonna 2017 kasvun tielle.

Vuonna 2016 Rauman satamassa käsiteltiin yhteensä 5,60 miljoonaa tonnia tavaraa ja 256 000 konttiyksikköä (TEU), mikä oli molemmissa ryhmissä 2,5 % vähemmän kuin vuonna 2015. Satamaliikenteestä vientiä oli 3,84 miljoonaa tonnia (-3,6 %), tuontia 1,73 miljoonaa tonnia (+2,1 %) ja kotimaan liikennettä ainoastaan 0,03 miljoonaa tonnia. Laivakäyntejä oli 1086 kappaletta, joka oli 35 vähemmän kuin vuonna 2015.

Positiivisia kasvulukemia oli nesteiden, sellun ja sahatavaran viennissä. Sellun viennin ja tuonnin määrät kasvoivat jo toista vuotta peräkkäin. Hyvän kehityksen ansiosta Rauma on ollut jo muutaman vuoden Suomen toiseksi suurin sahatavarasatama. Tuontiliikenteessä merkittävintä kasvua oli öljytuotteissa ja metalleissa. Suurimmat pudotukset olivat paperin, kappaletavaran ja viljan viennissä sekä kaoliinin ja kappaletavaran tuonnissa.

– Vuonna 2016 merkittävintä Rauman satamassa oli 60 miljoonan euron suurinvestointien käynnistyminen. Koko Suomen ulkomaankauppaa hyödyttävissä hankkeissa syvennetään Rauman syväväylää 12 metrin kulkusyvyyteen sekä laajennetaan nykyistä konttiterminaalia. Viime vuonna rakennustyöt etenivät suunnitelmien mukaan ja sataman alusliikenne ja tavarankäsittely jatkuivat normaaliin tapaan rakennustöiden rinnalla, toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti.

Hankkeiden toteuttaminen jatkuu koko kuluvan vuoden ja valmista tulee vuoden 2017 loppuun mennessä. Syvennetty 12 metrin väylä ja uudistettu 0,5 miljoonan konttiyksikön (TEU) konttiterminaali parantavat Rauman kilpailuasemaa oleellisesti vuoden 2018 alusta.

Liikenne Rauman satamassa 1.1.–31.12.2016
Liikenne Rauman satamassa vuosina 1991–2016