Ajankohtaista

Rauman Sataman konttiterminaaliurakka on valmistunut

Laiva konttilaiturissa Rauman satamassa

Rauman Satama Oy on 5.2.2018 vastaanottanut vuonna 2016 alkaneen konttiterminaa-liurakan, jossa samanaikaisesti laajennettiin konttiterminaalia, rakennettiin uutta konttilaituria sekä uutta satamakenttää konttien varastointiin.

Urakka alkoi 1.4.2016 ja pääurakoitsijana hankkeessa toimi Destia Oy. Hankkeen aikana uutta konttikenttää on rakennettu yhteensä noin neljä hehtaaria. Uusi konttilaituri on noin 520 metriä pitkä ja kulkusyväydeltään 12 metriä noin 320 metrin osalta. Töihin sisältyi myös irtolastilaiturin syventäminen 12 metrin kulkusyväyteen noin 350 metrin osalta. Petäjäksen irtolastilaiturin virallinen kulkusyväys tulee käyttöön erillisellä tiedonannolla merenkulkijoille lähiaikoina.

Hankkeen kokonaiskustannus on noin 25 miljoonaa euroa.

Konttiterminaalin laajennus toteutettiin samanaikaisesti Rihtniemen 12 metrin väyläsyvennyksen kanssa. Molemmat hankkeet tukivat toisiaan ja nyt molempien valmistuttua Rauman sataman kilpailukyky paranee merkittävästi. Satama voi vastaanottaa entistä suurempia laivoja syvemmän väylän ja laitureiden ansiosta, vienti- ja tuontiteollisuuden kuljetustehokkuus kasvaa ja samalla liikenteestä aiheutuvat päästöt vähenevät. Myös konttiterminaalin kapasiteetti lähes kaksinkertaistui ja toimintatehokkuus paranee merkittävästi.