Ajankohtaista

Rauman sataman väylä ja konttiterminaalin laajennus vihitään käyttöön 26.4.

Laiva konttilaiturissa Rauman satamassa

Rauman meriväylän syvennys 12 metriin, konttiterminaalin laajennus sekä konttilaiturissa tehdyt parannukset ovat palvelleet merikuljetuksia viime vuoden lopulta. Kahdella metrillä syvennetty väylä mahdollistaa huomattavasti tehokkaammat kuljetukset, kun aluksiin voidaan lastata jopa kaksi kertaa enemmän tavaraa. Parannettu satama puolestaan palvelee tavaran tehokkaampaa liikuttelua ennen ja jälkeen merikuljetusten. Rauman satamassa vietetään vihkiäisiä 26.4.

– Hienoa saada pitkään vireillä ollut hanke valmiiksi. Syvennetty väylä lisää merkittävästi kuljetusten tehokkuutta sekä logistiikkakustannusten että esimerkiksi ympäristökuormituksen näkökulmasta, sanoo Liikenneviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Rauman eteläisen väylän syvennystyöt kymmenestä metristä 12 metriin aloitettiin vuonna 2016. Työt kestivät kaksi avovesikautta ja valmistuivat viime joulukuussa.

– Hyödynsimme ensimmäistä kertaa tietomallinnusta meriväylähankkeen rakennustöiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Tiedon avulla töiden etenemistä oli mahdollisuus seurata täsmällisemmin, projektipäällikkö Seppo Paukkeri kuvailee hankkeen erityispiirteitä.

Meriympäristöstä huolehtiminen korostui hankkeen lähtökohtana. Merialueen tilaa seurattiin hankkeen aikana laajan vesistö- ja kalataloustarkkailun kautta. Jälkitarkkailut jatkuvat vesilupaehtojen mukaisesti vielä vuoden 2018.

Meriyhteydet palvelevat koko elinkeinoelämää

Konttiterminaalin laajennus toteutettiin samanaikaisesti Rihtniemen 12 metrin väyläsyvennyksen kanssa.

– Hankkeet tukivat toisiaan ja nyt molempien valmistuttua Rauman sataman kilpailukyky paranee merkittävästi. Investoinnit antavat vahvan pohjan vastata globaalin kilpailun vaatimuksiin, kertoo Rauman Sataman toimitusjohtaja Hannu Asumalahti.

Konttiterminaalin kapasiteetti lähes kaksinkertaistui (500 000 TEU) ja toimintatehokkuus parani merkittävästi. Yhtenäisen 520 metrin konttilaiturin lisäksi saatiin uutta kenttätilaa noin 4 hehtaaria konttien käsittelyyn. Sataman yhteistyökumppaneiden investoinnit täydentävät kokonaisuutta ja tukevat isompien alusten lastaamista jatkossa.

Yhteistyö hankkeen eri osapuolten välillä töiden ja liikenteen yhteensovituksessa mahdollisti turvallisen ja sujuvan alusliikenteen töiden aikana ja osaltaan vaikutti myös siihen, että väylä otettiin käyttöön jopa hieman edellä alkuperäistä aikataulua.