Ajankohtaista

Rauman sosiaali- ja terveystoimialan laatujärjestelmä kerää kiitosta

Rauman aluesairaala

Rauman sosiaali- ja terveystoimialalle myönnettiin alkuvuodesta ISO 9001:2015 standardin mukainen laatusertifikaatti. Rauman sosiaali- ja terveyspalveluissa suoritettiin 5.–6.9. Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy:n ulkoinen auditointi eli paikan päällä tehtävä arviointi johtamisen, palvelutoimintojen ja -käytäntöjen tilasta. Laajuudeltaan Rauman sertifikaatti on Satakunnan laajin.

Rauman sote-toimialalle on myönnetty ensimmäinen sertifikaatti vuonna 2012. Nyt kyseessä oli niin sanottu uusauditointi, sillä arviointiin perustuva sertifiointi on voimassa kolme vuotta kerrallaan. Tämä edellyttää vuosittaisia ulkoisia väliauditointeja sekä lisäksi omia sisäisiä auditointeja, joiden toteutumista ja tuloksia myös sertifioijat arvioivat.

Sosiaali- ja terveystoimialajohtaja Satu Helinin mukaan Rauma sai paljon kiitosta henkilöstön innokkuudesta ja osallistumisesta auditointiin.

– Toimintajärjestelmämme on jalkautunut toimintaan. Sertifikaattimme uusiutuu, kun toimitamme lievistä poikkeamista eli niin kutsutuista lahjoista kehittämissuunnitelman ennen nykyisen sertifikaattimme umpeutumista, marraskuun puoliväliin mennessä.

Kehittämissuunnitelmaan kuuluvat muun muassa ohjeiden päivittämisen systematiikka. Rauman sosiaali- ja terveyspalveluihin luodaan yhdenmukainen järjestelmä varmistamaan tietojen järjestelmällinen ja selkeä päivittäminen. Tietoturvasta tullaan laatimaan ohjeistus tilanteisiin, jolloin havaitaan mahdollisen virheen tapahtuneen.

Lääkehoidon osalta tarkennetaan käytännön ohjeita ja lääkehoidossa tunnistettuja riskejä arvioidaan. Perehdytyskäytäntöjen ohjeita tarkennetaan muun muassa perehdytysasiakirjojen allekirjoitusten, säilytysajan ja -paikan osalta sekä varmistetaan ohjeiden noudattaminen palveluyksiköissä.

– Auditoijien kertoman mukaan olemme koko maan tasolla kärkikaartissa sen puolesta, että laatujärjestelmä on viety näin laajaan organisaatioon, Helin iloitsee.