Ajankohtaista

Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi suosituksia ja valtuuksia virkamiehille

Valkoinen Rauma-logo sinisellä pohjalla.

Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontui 21.2. ylimääräiseen kokoukseen Rauman haasteellisen koronatilanteen takia. Valmiudesta tartuntatautilain edellyttämiin kiireellisiin kokouksiin on päätetty sosiaali- ja terveysvaliokunnassa jo kesällä, ja pikakokous oli järjestyksessään toinen.

Valiokunta sai illan kokouksessa seikkaperäisen selvityksen Rauman koronatilanteesta. Valiokunnan kuultavina olivat ylilääkäri Hannu Nordqvist ja tartuntatautilääkäri Eeva Nordqvist, joka on viime aikoina keskittynyt hoitamaan telakka-alueen laajaa tartuntarypästä. Myös kaupunginjohtaja ja strateginen viestintäasiantuntija osallistuivat kokoukseen.

Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta on Rauman aluetta koskevista toimenpiteistä vastaava virallinen toimielin. Kokouksessa se perehtyi tuoreeltaan tartuntatautilain ja sen 22.2.2021 voimaan tulevien muutosten mukaiseen toimivaltaansa ja velvollisuuksiinsa. Tartuntatautilain muutoksen käsittelyä jatketaan 23.2. kokouksessa. Ajankohtaisen informaation lisäksi kokouksessa hyväksyttiin toistakymmentä linjausta, ohjetta ja suositusta.

Resurssien riittävyys yritetään turvata

Lisäksi valiokunta antoi johtaville viranhaltijoille valtuudet ryhtyä toimiin, joilla varmistetaan resurssien riittävyys. Valiokunta on jo aiemmin 17.2. päättänyt mahdollisuudesta siirtää ajanvarauksella toteutettavien palvelujen aikoja myöhemmäs, yli leviämisvaiheen kriittisen ajan. Valiokunta sai nyt myös tiedokseen naapurikunnista ja sairaanhoitopiiristä saatavan lisäavun. Virkamiehet saivat myös valtuudet tarvittaessa ryhtyä väistötilojen hankintaan ja käyttöönottoon joko sairastuneiden eristämiseksi tai altistuneiden suojaamiseksi tartunnoilta.

Telakalta edellytetään toimenpiteitä

Kokouksen keskiöön nousi telakan tilanne, joka on herättänyt myös valtakunnallista huomiota. Valiokunta päätyi yksimielisesti edellyttämään telakalta ja sen verkostoyrityksistä kirjallista suunnitelmaa koronatilanteen edellyttämistä toimista ja raportointia siitä, miten nämä ovat terveysviranomaisten ohjeiden mukaan toimineet ohjeistaessaan karanteeniin tai eristykseen asetettuja henkilöitä. Muita sosiaali- ja terveysvaliokunnan merkittäviä päätöksiä oli suositus rajoittaa Raumalla järjestettävien yleisötilaisuuksien henkilömäärä enintään 6 henkilöön 14.3.2021 asti ja kokonaan välttämään yksityistilaisuuksia 14.3.2021 saakka.

Yleinen vetoomus kaikille raumalaisille

Sosiaali- ja terveysvaliokunta vetoaa Raumalla asuviin ja Raumalla asioiviin ihmisiin sekä yrityksiin, jotta jokainen vastaa omalta osaltaan sekä itsensä, läheistensä ja muiden kaupungissa olevien ihmisten turvallisuudesta ja koronatartuntojen leviämisen estämisestä noudattamalla ohjeistuksia koronatartuntojen estämiseksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätökset