Ajankohtaista

Rauman Tarina osallistaa nyt kuntalaiset

Kaksi lasta leikkimässä Keskuspuistossa.

Kaikki voivat kyselyssä ottaa kantaa mihin kaupungin tulisi ensisijaisesti panostaa.

Rauman Tarinan kakkososan laatimisessa on käynnissä laaja osallistamisvaihe. Kaupungin luottamushenkilöt, virkamiehet, kuntalaisryhmien edustajat ja Raumarohkeat ovat yhdessä rakentaneet luonnoksen kaupunkikonsernin strategiaksi ja nyt kaikilta raumalaisilta kysytään mielipiteitä strategian sisällöistä. Kysely on auki 17.10.-29.10. kaupungin nettisivuilla.

Kaupungin päätöksentekoa, palvelutuotantoa ja toimintaa ohjaavasta Rauman Tarinan jatko-osasta on valmiina luonnos, joka sisältää neljä linjausta. Rauman halutaan tulevaisuudessa olevan:

1. Terveellinen, turvallinen ja palveleva kaupunki,
jossa on
2. Vireä elinkeinoelämä
ja jolla on
3. Hyvät yhteydet
ja
4. Houkutteleva kuntakuva

Nyt kaupunki haluaa raumalaisten kertovan, mihin asioihin tulisi panostaa, jotta neljä asetettua isoa tavoitetta toteutuisivat mahdollisimman hyvin meneillään olevalla valtuuston nelivuotiskaudella.

Jokaisesta linjauksesta esitellään 5-7 erilaista toteuttamisen kärkeä, joista jokainen raumalainen tai Rauman asioista kiinnostunut pääsee valitsemaan mielestään kolme tärkeintä. Esimerkiksi linjauksessa nro 1: Terveellinen, turvallinen ja palveleva kaupunki on kärkivaihtoehdoiksi tarjolla mm. terveelliset ja turvalliset kiinteistöt, ympäristön siisteys, syrjäytymisen ehkäiseminen ja monipuoliset asumismahdollisuudet. Kyselyssä esitellään ja avataan myös ehdolla olevat kaupunkikonsernin arvot.

Asukkaiden mielipidettä kysytään myös siitä, minkälaisessa muodossa Rauman Tarina tulisi toteuttaa tällä kertaa. Onko asiat helpompi omaksua esimerkiksi esitteestä, kartasta, videolta vai lautapelistä. Kantaa pääsee ottamaan myös strategian jalkautuksessa käytettäviin sloganeihin eli iskulauseisiin.

Raumalaisia kuultuaan kaupungin päättäjät valitsevat marraskuun lopussa kaupunkikonsernin toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat linjaukset ja kärjet. Linjaukset ja kärjet todentuvat mm. toukokuun loppuun mennessä toteutettavissa erilaisissa toimintasuunnitelmissa ja vuosittain tehtävissä talousarvioissa.

Paperisia kyselylomakkeita on saatavilla kaupungintalon Palvelupiste Pyyrmanissa sekä Kodisjoen ja Lapin kirjastoissa 17.10. alkaen.

Osallistu kyselyyn tästä!