Ajankohtaista

Rauman tilinpäätös 2021 päättyi ylijäämäiseen tulokseen

Valkoinen Rauma-logo sinisellä pohjalla.

Rauman kaupungin vuoden 2021 tilikauden tuloksen ylijäämä on ennakkotietojen mukaan 3,5 miljoonaa euroa, mikä on 2,8 miljoonaa euroa parempi kuin muutetussa talousarviossa ennakoitiin. Alkuperäiseen talousarvioon nähden tulos on 1,1 miljoonaa euroa alempi. Tilikauden ylijäämään sisältyy 17 miljoonan euron investointivaraus Karin kampuksen rakentamishankkeelle.

Toimintakate oli -225,6 miljoonaa euroa, mikä on lähes 4 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi. Toimintakate on kuitenkin huonontunut 10,3 miljoonaa euroa vuodesta 2020.

Tulokseen keskeisesti vaikuttaneet tekijät olivat verotulojen ja valtionosuuksien muutokset vuoden 2021 aikana. Verotuloja kertyi 201,1 miljoonaa euroa, mikä on muutettuun talousarvioon nähden 14,1 miljoonaa euroa enemmän. Kunnan tuloveroa kertyi 169,1 miljoonaa euroa, mikä on lähes 10 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Valtionosuudet olivat 61,0 miljoona euroa, mikä on 5,3 miljoonaa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

− Rauma lähtee erinomaisista taloudellista asemista vuoden 2023 alusta käynnistyvään hyvinvointialueuudistukseen. Kahden viimeisen vuoden tilinpäätösten investointivarauksilla tuetaan tulevien vuosien taloutta. Taseeseen kertyneet ylijäämät muodostavat vahvan puskurin parantaen kaupungin talouden sietokykyä mahdollisissa kuntatalouden suhdannevaihteluissa ja myös rakenneuudistukseen liittyvissä mittavissa muutoksissa, kaupunginjohtaja Esko Poikela toteaa.

−Taseeseen kertyneen 102 miljoonan euron ylijäämän ja vielä maltillisen lainamäärän ansiosta Rauman talous on vahva. Toimenpiteitä on kuitenkin tehtävä, jotta talous saadaan pidettyä vahvana ja vakaana, talousjohtaja Fredrik Lindström sanoo.

Tilikauden investointimenot olivat 40,6 miljoonaa euroa. Suurimmat investointikohteet olivat Karin kampus ja Kaunisjärven hyvinvointikeskus. Rauman kaupungin lainakanta nousi 64,7 miljoonaan euroon. Lainakanta asukasta kohti oli 1 662 euroa. Määrä oli edelleen maltillinen verrattuna kuntien keskimääräiseen 3 458 euron lainakantaan vuonna 2020.

− Tuloksen muodostivat valtiohallinnon toimenpiteet Covid-19-kustannusten korvausten muodossa ja hyvin kehittynyt verotulojen kertymä. Kunnallisveron nousu lähes 10 miljoonalla eurolla kielii työllisyystilanteen parantumisesta. Myös yhteisöveron nousu 7 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna on myötävaikuttanut hyvään tulokseen. Tehdyt päätökset merkittävistä investoinneista vaikuttavat lähivuosien tulokseen. Siksi on hyvä, että myös vuodesta 2021 voidaan tehdä investointivaraus, Fredrik Lindström sanoo.

Rauman kaupungin väestönkehitys kääntyi negatiiviseksi. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Rauman väkiluku vuoden 2021 lopussa oli 38 970. Vähennystä oli 71 henkeä edellisvuoteen nähden.

Kaupungin tilinpäätös julkaistaan kokonaisuudessaan maanantaina 28.3. ja kaupunginhallitus käsittelee sen torstaina 31.3. Tarkastettu tilinpäätös esitetään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi 30.5.2022.