Ajankohtaista

Rauman tilinpäätös päättyi poikkeuksellisena vuonna ylijäämäiseen tulokseen

Valkoinen Rauma-logo sinisellä pohjalla.

Ennakkotieto Rauman kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksestä

Rauman kaupungin vuoden 2020 talouden ylijäämä on ennakkotietojen mukaan 4,6 miljoonaa euroa, mikä on 2,3 miljoonaa euroa alempi kuin muutetussa talousarviossa ennakoitiin. Alkuperäiseen talousarvioon nähden tulos on 8,4 miljoonaa euroa parempi. Tilikauden ylijäämään sisältyy 15 miljoonan euron investointivaraus Karin kampuksen rakentamishankkeelle.

Toimintakate oli -215,3 miljoonaa euroa, mikä on vajaa 7 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi.

Tulokseen vaikuttivat keskeisesti verotulojen ja valtionosuuksien muutokset vuoden 2020 aikana. Talousarvion alkuperäisiä arvioita muutettiin vuoden aikana sekä verotulojen että valtionosuuksien osalta. Verotuloja kertyi 183,3 miljoonaa euroa, mikä on muutettuun talousarvioon nähden 2,9 miljoonaa euroa enemmän. Kunnan tuloveroa kertyi 159,2 miljoonaa euroa, mikä on 3,4 miljoonaa enemmän kuin muutetussa talousarviossa. Valtionosuudet olivat 66,3 miljoona euroa, mikä on 0,1 miljoonaa enemmän kuin muutetussa talousarviossa.

Taseeseen kertyneen 98,6 miljoonan euron ylijäämän ja vielä maltillisen lainamäärän ansiosta Rauman talous on edelleen vahva. Toimenpiteitä on kuitenkin tehtävä, jotta talous saadaan pidettyä vahvana ja vakaana.

– Poikkeukselliseen vuoteen sisältyy useita talousarviolukujen muutoksia. Tilikauden tuloksessa näkyvät selvästi valtiohallinnon lisätalousarvioiden vaikutukset, jotka heijastuvat myös toimintakatteeseen ja alentavat toimintamenoja, kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen toteaa.

Tilikauden investointimenot olivat 18,3 miljoonaa euroa. Suurimpana investointikohteena oli Karin kampus.

Rauman kaupungin lainakanta aleni 50,3 miljoonaan euroon. Lainakanta asukasta kohti oli 1 289 euroa, mikä oli edelleen maltillinen verrattuna kuntien keskimääräiseen 3 342 euron lainakantaan vuonna 2019. Kaupungin omavaraisuusaste oli 72 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 69 prosenttia. Lainasaamiset olivat 58,1 miljoonaa euroa.

– Vuoden tulos on poikkeuksellinen. Tulos muodostui valtiohallinnon toimenpiteistä ja toimintakatteen paranemisesta, josta taas osa johtuu poikkeuksellisesta vuodesta ja osa Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman määrätietoisesta toteuttamisesta. Toimenpiteitä riittää vielä kuluvalle vuodelle, joten on hyvä huomata, että ohjelman toteuttamiseen ollaan sitoutuneita, talousjohtaja Fredrik Lindström sanoo.

Rauman kaupungin väestönkehitys kääntyi negatiiviseksi. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Rauman väkiluku vuoden 2020 lopussa oli 39 041. Vähennystä oli 164 henkeä edellisvuoteen nähden.

Kaupungin tilinpäätös julkaistaan kokonaisuudessaan torstaina 26.3. ja kaupunginhallitus käsittelee sen 29.3. Tarkastettu tilinpäätös esitetään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi 31.5.2021.

Ennakkotilinpäätös 2020 -esitysaineisto