Ajankohtaista

Rauman tulos jatkui positiivisena verotulojen johdosta – vuosi 2018 vaikuttaa haasteelliselta

Rauman kaupunkimaisemaa.

Rauman kaupungin vuoden 2017 talouden ylijäämä oli 12,5 miljoonaa euroa, mikä on 14,3 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi. Suurin yksittäinen tulokseen vaikuttanut erä oli verotulojen kasvu, joka oli 12,29 miljoonaa euroa yli budjetoidun. Verotulokertymään vaikuttivat positiivisesti verotulojen oikaisut, jotka tehtiin loppuvuonna saatujen uusimpien tietojen pohjalta.

– Raumalla on tehty pitkäjänteistä työtä ja uskottu tulevaisuuteen. Koko kaupunkiyhteisö toimii aktiivisesti ja yhteistoiminta näkyy pitkällä aikajänteellä. Kehitys on ollut myönteistä ja suunnitellun mukaista, kaupunginjohtaja Kari Koski kertoo.

Muut merkittävimmät ylijäämäiseen tulokseen vaikuttaneet tekijät olivat 1,93 miljoonaa euroa yli budjetoidun olleet rahoitustuotot ja -kulut, 0,6 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmät poistot sekä Vesi- ja viemäriliikelaitoksen 0,8 miljoonaa euroa budjetoitua parempi tulos. Valtionosuudet toteutuivat talousarvion mukaisina. Tulorahoitus oli kokonaisuutena riittävä jo toista vuotta peräkkäin, kun arvioidaan vuosikatteen riittävyyttä poistoihin.

Tilikauden investoinnit olivat 18,4 miljoonaa euroa. Lainakanta laski 3,2 miljoonaa euroa 11,4 miljoonaan euroon. Kaupungin lainasaamiset kasvoivat 11,9 miljoonaa euroa 48,2 miljoonaan euroon. Peruskaupungin käyttötalouden toimintakate ylitti 1,3 miljoonaa euroa muutetun talousarvion.

– Vaikka kaupungin tulos oli ylijäämäinen, on tulevalla taloussuunnitelmakaudella hillittävä menoja ja pidettävä tulot hyvällä tasolla, jotta vuosikate riittää pitkällä aikavälillä merkittävien investointien kattamiseen. Lisäksi asiallisella taloudenpidolla varaudutaan maakunta- ja sote-uudistukseen, joka tulee voimakkaasti muokkaamaan Rauman talousrakennetta. Vuoden 2018 talous näyttää tällä hetkellä alijäämäiseltä, vs. talousjohtaja Henri Seppänen toteaa.

Positiivinen asia on myös Rauman kaupungin väestönkehitys. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Rauman väkiluku vuoden 2017 lopussa oli 39 636, kasvua oli 22 henkeä edellisvuoteen nähden.

Rauman kaupungin tilinpäätös julkaistaan kokonaisuudessaan 26.3.2018. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen 28.3.2018. Tarkastettu tilinpäätös esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi 28.5.2018.

Ennakkotietomateriaali Rauman kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksestä