Ajankohtaista

Rauman työttömyys laski loppuvuodesta 2017 Satakunnassa eniten

ELY-keskuksen tuoreimman työllisyyskatsauksen mukaan Satakunnan työ­ ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa 11 470 työtöntä työnhakijaa, mikä on 3 840 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyyden suhteellinen alenema vuoden takaiseen verrattuna (­25,1 prosenttia) oli suurin koko maassa.

Marraskuusta työttömien määrä kasvoi 1050 henkilöllä. Työttömyyden kohoaminen loppuvuodesta kuuluu normaaliin kausivaihteluun. Monet määräaikaiset työsuhteet päättyvät loppuvuoden aikana ja samoin ammatillisista koulutuksista valmistuvia tulee ennen vuodenvaihdetta työnhakijoiksi.

Satakunnan seutukunnista eniten työttömyys aleni vuoden takaiseen verrattuna Rauman seudulla (­26,1 prosenttia). Raumalla oli joulukuun lopussa yhteensä 2 856 työtöntä työnhakijaa mikä on 1 007 vähemmän edellisvuoteen verrattuna.

Työ­ ja elinkeinotoimistossa oli joulukuussa Satakunnassa yhteensä noin 2 770 avointa työpaikkaa, joista 1 190 oli joulukuun aikana avautuneita uusia työpaikkoja.

Työllisyyskatsaus on ELY-keskuksen kuukausittain työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilaston pohjalta laatima katsaus alueen työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja työvoimapoliittisten palveluiden viimeaikaisesta kehityksestä.

Lisätietoa viime vuoden työllisyyskatsauksista löytyy ELY-keskuksen nettisivuilta.