Rauman uuden kaupunginjohtajan haku käynnistyy

kaupungintalon torni kesä 2019

Rauman kaupunki hakee uutta kaupunginjohtajaa ensi kesänä eläköityvän kaupunginjohtajan tilalle. Julkisen haun käynnistämisestä päättää kaupunginhallitus tiistaina 5.11. Viran hakuaika päättyy torstaina 5.12.

Kaupungin odotusten määrittelemiseksi järjestettiin kuulemistilaisuuksia, joissa osallistujat saivat esittää mielipiteensä tulevalta johtajalta vaadittavasta osaamisesta, ominaisuuksista ja kaupunginjohtajan työn painopisteistä. Kuultavina olivat kaikki valtuustoryhmät, Rauman kauppakamari, Rauman Yrittäjät, kaupungin henkilöstön edustajat ja toimialajohtajat. Valtuustoryhmien kesken syntyi päätös siitä, että varsinaisen hakuajan jälkeistä niin sanotun mustan hevosen mukaantuloa ei poliittisesti sallita.

− Olemme keskustelleet useiden sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa ja muodostaneet selkeän käsityksen tulevalta kaupunginjohtajalta vaadittavista taidoista. Haemme yhteistyö- ja verkostoitumiskykyistä johtajaa, joka on aidosti kiinnostunut kuntalaisten palvelujen kehittämisestä sekä kaupungin vetovoiman ja pitovoiman lisäämisestä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalle Leppikorpi toteaa.

Kaupunginjohtajan viran auki julistamisesta ja muista virantäyttöön liittyvistä asioista tehdään päätös tiistaina 5.11. kaupunginhallituksessa. Esityksenä on, että virka täytetään toistaiseksi. Virkaan valittavalta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta ja perehtyneisyyttä hallinnosta.

Valintaprosessi jatkuu hakuajan jälkeen hakemusten käsittelyllä, haastatteluilla ja soveltuvuustutkimuksilla. Prosessissa ulkopuolisena konsulttina toimii Mercuri Urval.

Lopullisen päätöksen kaupunginjohtajan valinnasta tekee kaupunginvaltuusto.

Rauman kaupunginjohtajan virka tulee avoimeksi 1.7.2020 alkaen. Kaupunginjohtaja Kari Koski jää eläkkeelle 30.6.2020.