Ajankohtaista

Rauman valtuustolla intensiivinen strategiaseminaari

Rauman kaupungintalon julkisivua edestä kuvattuna kesäaikaan. Sininen taivas taustalla.

Rauman kaupunginvaltuusto piti 7.-8.9. strategiaseminaarin, jossa keskityttiin Rauman Tarinan päivitystyöhön. Strategiatyön pohjaksi kuultiin maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilän katsaus maakunta- ja sote-uudistuksesta ja Satasoten valmistelutilanteesta. Virittäytymisessä strategiakeskusteluun kuultiin kaupunginjohtajan katsaus tulevaisuudennäkymistä ja toimialajohtajien näkemykset kunkin toimialan haasteista.

Valtuutetut saivat etukäteen tuhdin tietopaketin tilastoja ja mm. kehittämispäällikkö Timo Aron selvityksen menestyvän alueen ja kunnan viitekehyksestä. Seminaaria varten kaupunginhallitus ja kaupungin johtoryhmä olivat tehneet pohjatyötä miettimällä tulevaisuuden skenaarioita ja sitä, mitä Rauman kaupunki haluaa ja tavoittelee tulevaisuudessa. Keskeisenä kysymyksenä oli, miten vältetään karikot ja päästään parhaaseen lopputulokseen.

Valtuuston seminaaripäivän tavoitteeksi asetettiin kaupungin strategisten painopisteiden ja toimintaa ohjaavien periaatteiden ja arvojen linjaaminen jatkotyöskentelyä varten.

– Vaikka kyseessä on päivitystyö, se viedään nykyistä strategiaa pidemmälle ja konkreettisemmaksi, sanoo strategiatyöstä vastaava kaupunkikehitysjohtaja Rikumatti Levomäki. Olin iloisesti yllättynyt siitä miten sitoutuneita ja innokkaita raumalaiset valtuutetut ovat tulevaisuuden suunnittelusta.

Valtuutetut jakaantuivat idearyhmiin miettimään, mikä parantaisi Rauman vetovoimaa ja pitovoimaa ja miten saadaan lisää kasvua.  Bonuksena sai miettiä villejä kortteja – aivan uusia avauksia kaupungin kehittämiseen. Ideoinnin jälkeen puserrettiin aamun työ valtuustokauden keskeisiksi linjauksiksi. Lisäksi keskusteltiin perusteellisesti Rauman kaupungin toimintaa ohjaavista arvoista.

Rauman Tarinan päivitystyö käynnistyi elokuun alussa, kun laadittiin aikataulu ja alustava suunnitelma uudistusprosessille. Päivitystä tehdään kaupungin johtoryhmässä, yhteistyötoimikunnassa, kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa. Myös henkilöstölle, kuntalaisille ja kaupungin yhteistyöverkostolle luodaan mahdollisuus osallistua strategiatyöhön. Osallistuminen toteutetaan loka-marraskuussa.

Uusi, päivitetty Rauman Tarinan osa 2 on tarkoitus saada valmiiksi marraskuun 2017 kuluessa. Siihen asti noudatetaan 10.6.2013 valmistunutta Rauman Tarinaa.