Ajankohtaista

Rauman vanhuspalvelut toteuttaa marraskuussa asiakastyytyväisyyskyselyn

Puiston penkki värikkäiden syksyiten lehtien ympäröimänä Vanhassa Raumassa.

Rauman vanhuspalvelut suorittaa kahden vuoden välein asiakastyytyväisyyskyselyn asiakkaille, omaisille ja läheisille sekä kaupungin omissa että yksityisissä palveluyksiköissä. Tänä vuonna kyselyyn voi vastata 1.-14.11. Kysely lähetetään paperisena tai Onerva-hoivaviestinä.

Kysely on suunnattu sekä lyhytaikaishoidon että tehostetun palveluasumisen asiakkaille, omaisille ja läheisille. Tulokset raportoidaan vanhuspalvelujen nettisivulla kyselyn päätyttyä. Kyselyn avulla halutaan tuoda esiin vastaajien kokemukset ja kehittää vanhuspalvelujen toimintaa.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980 edellyttää kuntien keräävän säännöllisesti palautetta palveluita käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä henkilöstöltä.