Ajankohtaista

Raumasta halutaan vahva ja vaikuttava sekä luonnikas ja lumoava

Ilmakuva Rauman keskustasta Satamaan päin.

Rauman kaupunginhallitus saa tiistaina 19.4. pöydälleen luonnoksen uudesta kaupunkistrategiasta vuosille 2022–2030. Tulevaisuuden suunnitelma on edellisiä tiiviimpi ja esittelee kolme päämäärää ja seitsemän strategista tavoitetta. Kaupungin kehittämisessä hyödynnetään aiempaa kokonaisvaltaisemmin kansainvälisyyttä, huomioidaan erityisesti nuoret aikuiset ja lapsiperheet ja tehdään asioita entistä isommin ja vaikuttavammin. Strategialuonnos on syntynyt yhteistyössä kuntalaisten, elinkeinoelämän, henkilöstön ja kaupunginvaltuutettujen kanssa.

Vahva viesti elinkeinoelämälle

Strategiatyöhön lennossa mukaan tulleen kaupunginjohtaja Esko Poikelan mielestä strategia on Rauman kaupungin tärkein suunnitelma, sillä se kertoo kehittämisen suunnan ja ohjaa päätöksentekoa ja palvelutuotantoa.

– Strategiatyö oli Raumalle tullessani jo hyvässä vauhdissa, mutta pääsin tuomaan siihen oman kokemukseni pohjalta muun muassa elinkeinopoliittista näkökulmaa, Esko Poikela kertoo.

Strategia sisältää vahvan viestin elinkeinoelämälle. Rauma tavoittelee kokoluokkansa yritysystävällisimmän kaupungin titteliä ja haluaa ylittää odotukset.

Kolmen päämäärän kautta menestykseen

Strategiset päämäärät on kirkastettu kolmeksi kokonaisuudeksi. Rauma haluaa olla elinvoimainen, pitovoimainen ja valovoimainen. Elinvoiman kasvattamiseksi tavoitellaan muun muassa monipuolisempaa yrityskantaa sekä uusia toimialoja ja palveluammatteja. Pitovoiman lisäämiseksi parannetaan asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen viihtymistä Raumalla. Valovoimaa luodaan esimerkiksi rakentamalla houkuttelevia matkailukohteita ja tarjoamalla elämyksiä.

Käytännön strategiatyöstä vastanneen toimialajohtaja Sari Salon mukaan strategisten tavoitteiden kirkastamisessa onnistuttiin hyvin kolmen valtuustoseminaarin ja aktiivisten keskustelujen kautta.

– Elinvoiman kasvattamista tavoitellaan olemalla monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki, aktiivinen tapahtuma- ja kulttuurikaupunki sekä kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki. Pitovoimaa lisätään olemalla kutsuva paluumuutto- ja etätyökaupunki, viihtyisä merikaupunki sekä aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki. Valovoimaiseksi tullaan olemalla uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki erityisesti nuorten aikuisten ja lapsiperheiden silmissä, Sari Salo luettelee Rauman tavoitteita.

Henkilöstölle ja päättäjille uudet toimintatavat

Sari Salon mukaan uusi strategia tuo perinteiset arvot lähemmäs arkipäivää tekemällä niistä toimintatapoja sekä henkilöstölle että päättäjille.

– Jatkossa ajattelemme isommin ja toteutamme asioita yksinkertaisemmin. Haluamme, että uudet toimintatapamme näkyvät arkipäiväisessä palvelutuotannossa ja kehittämisessä. Isommin ajattelemista on esimerkiksi se, että uskallamme tavoitella Raumalle lapsiperheitä houkuttelevaa elämyksellistä matkailukohdetta tai että teemme kaupungin keskustasta kaikenikäisten toiminnallisen tapaamispaikan, Sari Salo kertoo.

Kaupunginhallituksen käsittelystä strategia etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi 25.4., minkä jälkeen aloitetaan strategian jalkautus ja toimenpidesuunnitelman laatiminen toimialoilla.