Ajankohtaista

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut jatkuvat Raumalla maksuttomina

Rauma-tunnus sinisellä taustapohjalla.

Rauman kaupunginhallitus on päättänyt jatkaa veteraanien kotihoidon hoiva- ja tukipalveluja sekä liikkumista tukevia palveluja kaupungin kustantamana vuoden 2018 loppuun asti.

Rintamaveteraanien kotona asumista tuetaan Raumalla Valtiokonttorin myöntämällä määrärahalla. Suomen kuntien saamat palveluihin kohdennetut määrärahat ovat loppuneet tämän vuoden osalta ennakoitua aiemmin. Valtiokonttori on tehnyt sosiaali- ja terveysministeriölle lisämäärärahahakemuksen kuntien ilmoittaman lisätarpeen mukaisena.

Ennen kaupunginhallituksen päätöstä raumalaisille palvelujen käyttäjille postitettiin määrärahojen loppumista koskeva tiedote. Kaikille viestin saaneille on postitettu uusi kirje, jossa kerrotaan, että veteraaneilta ei peritä maksua saaduista palveluista.

Veteraaniraha on kohdennettu vuosien 1939–1945 sotiin osallistuneille rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaaville rintamaveteraaneille.

Valtiokonttori odottaa määrärahan pysyvän esitetyn mukaisena eduskuntakäsittelyssä, sillä eduskuntaryhmät ovat sitoutuneet veteraaniasiaan. Kuntien toivotaan jatkavan veteraanien palveluja lisämäärärahapäätöstä odotettaessa. Päätös on odotettavissa eduskunnasta marraskuun aikana.