Ajankohtaista

Rottahavainnot ovat yleistyneet kaupunkialueella – Asukkaita pyydetään kiinnittämään huomiota jätteiden hävittämiseen

Sateenkaari Rauman kaupungin yllä.

Rauman kaupungin ympäristöterveydenhuoltoon on tullut viimeisen vuoden aikana kyselyjä kaupunkialueella havaituista rotista. Havaintoja on tehty keskusta-alueen lisäksi muun muassa Lajolla, Lonsilla ja Uotilassa. Rottien lisääntymisen syytä ei tiedetä, mutta ensisijaisesti rottayhdyskunnan hyvinvointia ja lisääntymistä säätelee ravinnon saanti. Myös leudoilla talvilla voi olla vaikutusta rottien lisääntymiseen.

Rauman kaupunki on aloittamassa rottiin kohdistuvia torjuntatoimenpiteitä keskustan alueella. Torjunta kohdistetaan Vanhaan Raumaan ja sen reuna-alueille. Torjunnan suorittaa Anticimex Oy, ja torjunta tehdään viemäriverkostoon asennettavien loukkujen avulla. Torjunta ei aiheuta haittaa asukkaille eikä lemmikeille.

Kiinteistöjen omistajien tulee huolehtia omalta osaltaan jyrsijöiden torjunnasta, jossa pääpaino on ennalta ehkäisevissä toimenpiteissä. Rottien torjunnassa tärkeintä on ravinnonsaannin vähentäminen. Ravinnonsaantiin voidaan vaikuttaa hyvin hoidetulla jätehuollolla. Kiinteistöjen sekajätteet, kompostit ja biojätteet tulee olla asianmukaisesti suljetuissa astioissa, joihin rotat eivät pääse. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota isompien roska-astioiden pohjassa olevien tulppien mahdolliseen puuttumiseen. Jos roska-astiasta puuttuu pohjatulppa, rotilla on vapaa pääsy ravintoon. Myös syksyllä alkavaan lintujen talviruokintaan on syytä kiinnittää huomiota, jotta rotille ei tarjota tätä kautta ruokaa talviaikaan.

Jos kiinteistössä havaitaan merkkejä rotista, torjunta on kiinteistön omistajan vastuulla. Rottia voidaan torjua loukkupyynnillä tai jyrsijämyrkkyjä käyttämällä. Jyrsijämyrkkyjen huolellinen käyttö on tärkeää, koska syötit voivat aiheuttaa myös muiden eläinten myrkytyksiä. Myrkkyjä tulee käyttää vain syöttilaatikoissa, ja käyttöohjeita tulee noudattaa.

Jyrsijät ovat aikojen kuluessa sopeutuneet ihmisen pöytäkumppanuuteen ja hankkivat elantonsa ihmisten kasvattamista, hankkimista ja varastoimista elintarvikkeista tai niiden tähteistä. Sen lisäksi, että rotat syövät pienen osan elintarvikkeiden raaka-aineista ja elintarvikkeista, ne saastuttavat ulosteillaan huomattavasti suurempia määriä. Rakenteille, laitteille, kaapeleille ja pakkauksille aiheutetut vahingot moninkertaistavat haittavaikutukset. Rotta pystyy hampaillaan jyrsimään puuta, muovia, pehmeitä metalleja ja jopa betonia. Rotat voivat myös levittää erilaisia tauteja ihmisiin ja kotieläimiin, kuten esimerkiksi salmonellabakteerin aiheuttamia suolistoinfektioita.