Ajankohtaista

Sähköverkon reunapuuston helikopteriraivausta tehdään kesäkuussa

Viistoilmakuva Kortelan asuinalueesta

Rauman Energia ja Vakka-Suomen Voima suorittavat sähköverkon reunapuuston helikopteriraivausta Rauman ja Pyhärannan alueella kesäkuussa. Voimalinjojen reunapuustoa raivataan toimitusvarmuuden parantamiseksi. Rauman Energian alueella työtä tehdään Rauman saaristossa, Otanmaalla ja Karjasluodossa. Vakka-Suomen Voiman alueella helikopteriraivausta suoritetaan Rohdaisissa, Reilassa ja Rihtniemessä sekä Hanhisissa ja Voiluodolla.

Energiayhtiöt haluavat muistuttaa, että turvaetäisyys helikopteriin tulee olla vähintään 50 metriä. Raivattu puusto jää maanomistajalle.

Rauman Energia ja Vakka-Suomen Voima pahoittelevat raivauksesta aiheutuvaa häiriötä.

Raivauskartta on nähtävissä molempien yhtiöiden nettisivuilla:
www.raumanenergia.fi
www.vsv.fi

Työskentelyajankohta Rauman saaristossa, Otanmaalla ja Karjasluodolla:
5.6.–9.6.

Työskentelyajankohta Rohdaisissa, Reilassa, Rihtniemessä, Hanhisissa ja Voiluodolla:
10.6.–30.6.