Ajankohtaista

Satakunnan alueella herännyt huoli nuorten nuuskan käytöstä

Rauman sosiaali- ja terveystoimi, hammashoitoa.
Kuva runsaasti nuuskaa käyttäneen pojan ylähuulesta.

Satakunnan ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöiden huoleksi on noussut nuorten kasvanut nuuskan käyttö sekä käytettyjen ja kuivatettujen nuuska annospussien myyminen alakouluikäisille. Kasvanutta nuuskan käyttöä vahvistavat myös vuoden 2017 kouluterveyskyselyn tulokset, joiden mukaan 2,3 % satakuntalaisista 4.- ja 5.-luokkalaisista on nuuskanneet vähintään kerran ja 8.-ja 9.-luokkalaisista nuuskannut päivittäin 3,7 %. Luvut ovat hieman korkeampia kuin vuonna 2013 tehdyssä kouluterveyskyselyssä.

– Viime aikoina on havaittu, että käytettyjä nuuskapusseja on kuivattu ja myyty nuoremmille. Kuivatun nuuskapussin uudelleen käyttäjä altistuu paitsi nuuskan aiheuttamille haitoille sinänsä, myös infektioriskeille, kertoo Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava infektiolääkäri Raija Uusitalo-Seppälä.

Nuuskan välittäminen ja myyminen alaikäiselle on rikos. Välittämiseen ja myymiseen voit puuttua ilmoittamalla asiasta poliisille. Urheiluseurojen, vanhempien, koulujen ja nuorten itsensä tulisi aktiivisesti pyrkiä toimiin, joilla vähennetään nuuskan käyttöä.

Nuuska on tupakkajauheesta valmistettu kostutettu seos, joka pakataan rasioihin joko irtonuuskana tai annospusseissa. Nuuska sisältää nikotiinin lisäksi runsaasti eri kemikaaleja. Nuuskan runsas nikotiinipitoisuus ja pitkä altistusaika aiheuttavat voimakkaan riippuvuuden. Se myös lisää suun alueen syöpien vaaraa ja kasvattaa sydän- ja aivoinfarktien riskiä. Runsas nuuskan käyttö on yhteydessä kohonneeseen diabetesriskiin ja sydämen vajaatoimintaan.

– Nuuskapussia tai irtonuuskaa pidetään usein samoissa kohdissa suuta ja tavallisin nuuskan aiheuttama vaurio onkin näihin kohtiin ilmestyvä paikallinen limakalvovaurio eli nuuskaleesio. Muutosten myötä hampaiden kaula paljastuu ja hampaat voivat esimerkiksi vihloa aiempaa herkemmin. Nämä muutokset ovat pysyviä, sanoo Porin kaupungin hammashoitaja Kirsi Vonk.

Satakunnan ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöiden, Raija Uusitalo-Seppälän sekä Kirsi Vonkin koostama juttu on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa https://bit.ly/2IWDG5I