Ajankohtaista

Satakunnan maakuntaohjelma 2018–2021 nähtävillä ja kommentoitavana

Satakunnan maakuntaohjelma 2018–2021 linjaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Siinä yhteen sovitetaan maakunnalliset, kansalliset ja EU:n aluepolitiikan tavoitteet Satakunnassa sekä määritetään resurssit ja työnjako. Maakuntaohjelma sisältää myös Satakunnan edunvalvonnan keskeiset kokonaisuudet. Laadintaprosessissa huomioidaan myös maakuntauudistus. Satakunnan maakuntaohjelma 2018–2021 perustuu maakuntasuunnitelman Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035 teemoihin kannustava yhteisöllisyys, puhdas elinvoima ja ihmislähtöiset ratkaisut.

Satakunnan maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 19.6. Satakunnan maakuntaohjelman 2018–2021 ensimmäisen luonnoksen, joka on kommentoitavana 19.6.–4.8. välisen ajan. Siirry tästä linkistä kommentoimaan ensimmäistä luonnosta.

Saatujen kommenttien pohjalta valmistellaan toinen luonnos, joka asetetaan virallisesti nähtäville sekä lausunnoille syksyllä 2017.