Ajankohtaista

Satakunnan maakuntaohjelma on valmistunut

Satakunnan maakuntaohjelma on valmistunut ja hyväksytty. Uusi maakuntaohjelma kattaa vuodet 2018-2021. Tulevien vuosien toiminnan suunnat on määritelty maakuntaohjelmassa eri kokonaisuuksiin. Ohjelmalla haetaan ’kannustavaa yhteisöllisyyttä’, ’puhdasta elinvoimaa’ ja ’ihmislähtöisiä ratkaisuja’. Ohjelmaa toteutetaan ja rahoitetaan erilaisten EU-rahoituslähteiden ja osittain kansallisen rahoituksen voimalla.

Maakunnan yhteistyöryhmälle esiteltiin 20.12. Satakunnan maakuntavaltuuston 15.12.2017 vahvistama, uudistettu maakuntaohjelma vuosille 2018-2021. Ohjelman tavoitteena on Satakunnan kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden edistäminen. Maakuntaohjelmassa kuvataan maakunnan tahtotila ja lähtökohdat, keskeiset toteuttamisen välineet ja tärkeimmät kansalliset ja kansainväliset kumppanuudet sekä näistä johdetut kehittämisen vahvuudet ja rajoitteet.

Uusi maakuntaohjelma koostuu kolmesta eri toimintalinjasta: ’kannustavaa yhteisöllisyyttä’, ’puhdasta elinvoimaa’ ja ’ihmislähtöisiä ratkaisuja’. Valittuja kehittämisteemoja on kymmenen. Kehittämistoimia toteutetaan monirahastoisesti ja rahoitusmahdollisuuksia on nostettu esiin kehittämisteemojen yhteydessä. Osaamisen vahvistaminen, kansainvälistyminen ja digitalisaatio ovat vahvasti mukana toimintalinjojen läpileikkaavina sisältöinä. Myös automaatio ja robotiikka on Satakunnassa nyt vahvassa nosteessa ja otettu myös uuteen ohjelmaan mukaan osana uudistuvaa teollisuutta. Uutta ovat myös bio- ja kiertotalouden sekä ns. sinisen kasvun mahdollisuuksien hyödyntäminen. Sinisellä kasvulla tarkoitetaan Satakunnassa veteen liittyvää TKI-toimintaa, meriteollisuutta, vesiosaamisen kehittämistä, kalataloutta ja esim. hyvinvointipalveluja mm. vesistömatkailun muodossa. Maakuntaohjelmaan kirjatut edunvalvonnan kärkihankkeet ovat pidemmän aikavälin tavoitteita, joiden lisäksi Satakunnan edunvalvonta reagoi ajankohtaisiin kysymyksiin silloin, kun on aihetta.

SOTE-uudistus osana maakuntauudistusta

Maakunnan yhteistyöryhmä kuuli myös muutosjohtaja Terttu Nordmanin katsauksen SOTE-uudistuksen etenemisestä Satakunnassa. Uudistuksella on tarkoitus kuroa umpeen iso osa julkisen talouden kestävyysvajeesta. Hallituksen säästötavoitteesta noin 3 miljardia euroa on tarkoitus saada SOTE-uudistuksen myötä. Muutosjohtaja Nordman vakuutti, että uudistus Satakunnassa etenee aikataulussaan ja valmisteluvaiheen II valmisteluryhmät ovat juuri aloittamassa toimintaansa.

Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista löytyy Satakuntaliiton www-sivuilta osoitteesta http://www.satakuntaliitto.fi/listat