Ajankohtaista

Satakunnan rannikon luontomatkailusta kerätään kehitystarpeita karttakyselyn avulla

Auringonlasku meren rannalla.

Satakuntaliitossa on valmistunut suunnitelmaluonnos matkailun ja virkistyskäytön kehittämiseksi Satakunnan meri- ja rannikkoalueella. Suunnitelman tarkoituksena on edistää kestävän matkailu- ja virkistyskäytön edellytyksiä erityisesti maankäytön suunnittelun näkökulmasta. Osana suunnittelutyötä Satakuntaliitto ja Turun yliopisto toteuttavat karttapohjaisen kyselyn, jolla kerätään tietoa sekä matkailijoiden että paikallisten ihmisten arvostuksesta Satakunnan meri- ja rannikkoaluetta kohtaan.

Laadittu suunnitelma korostaa sektori- ja toimialarajat rikkovan yhteistyön sekä maankäytön suunnittelun merkitystä rannikkomatkailun kehittämisessä. Suunnitelmassa esitetään kaikkiaan 20 kehittämistavoitetta, joiden avulla matkailu- ja virkistyskäyttö pystytään ottamaan huomioon osana alueidenkäytön suunnittelua.

Merkitse mielipaikkasi kartalle

Kyselyssä vastaajat pääsevät merkitsemään matkailuun ja virkistyskäyttöön liittyvät mielipaikkansa sekä alueelle toivottuja palveluja, kuten rantautumispaikan tai kahvilan. Lisäksi kyselyssä tiedustellaan havaituista ympäristövaikutuksista ja -ongelmista.

Kyselyyn vastataan anonyymisti eikä se edellytä vastaajilta pohjatietoja esimerkiksi maankäytön suunnittelusta tai matkailun kehittämisestä.

Kysely on avoinna 31.8. asti.

Suunnitelma ja karttakysely ovat osa Interreg Central Baltic Programme 2014–2020-ohjelman rahoittamaa SustainBaltic-projektia, jonka tavoitteena on edistää meri- ja rannikkoalueiden kestävän hoidon ja käytön suunnittelua. Suunnitelmaluonnos on nähtävillä touko-syyskuun 2018 ajan Satakuntaliiton nettisivuilla.