Ajankohtaista

Satakuntalaisilla mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluihin

sosiaali- ja terveys, sote

Valinnanvapauden asiakaskysely on avoin kaikille satakuntalaisille ikään, taustaan ja asuinpaikkaan katsomatta. Tavoitteena on saada mahdollisimman paljon suoraa palautetta satakuntalaisilta sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjiltä.

Asiakaskyselyn kautta saatavia tietoja hyödynnetään satakuntalaisten parhaaksi eli toimivien ja sujuvien palveluiden järjestämiseksi.

Asiakaskysely liittyy Satakunnan sote-uudistuksen valmistelutyöhön, josta vastaa Satakunnan väliaikainen valmistelutoimielin (VATE). Valmistelu perustuu laaja-alaiseen tiedon keruuseen ja hyödyntämiseen.

Kyselyyn voi vastata osoitteessa http://bit.ly/satakunnanvalinnanvapaus