Ajankohtaista

Satama kartoitti asiakasyritysten tyytyväisyyttä ja kehitysehdotuksia

Laiva konttilaiturissa Rauman satamassa

Rauman Satama Oy ja satamaoperaattori Euroports Rauma Oy toteuttivat vuodenvaihteessa asiakastyytyväisyystutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää satamassa toimivien asiakasyritysten tyytyväisyyttä ja saada palautetta toiminnan kehittämiseksi. Edellinen tutkimus tehtiin vuonna 2015.

Tutkimuksen yleisarvosana sekä Rauman Satamalle että Euroports Raumalle oli 3,8/5. Vastaajista joka toinen koki sataman toiminnan parantuneen.

Parhaiten Rauman satama ja Euroports onnistuivat vastaajien mielestä kulku- ja lupakäytännöissä sekä työturvallisuudessa, jotka olivat hyvällä tasolla. Europortsin palveluista ajoneuvojen purun ja lastauksen arvioitiin kehittyneen eniten, satamayhtiön palveluista jätehuollon. Myös tiedotus ja ympäristöystävällisyys saivat hyvät arvosanat.

Sataman palveluita käytetään jatkuvasti aiempaa enemmän ja ne koetaan tutkimuksen mukaan myös merkityksellisemmiksi.

Vastaajaryhmistä etenkin operatiivisessa työssä toimivat olivat sataman toimintaan tyytyväisiä. Vaikka aiemman tutkimuksen lukuihin ei aivan päästykään, arvioitiin sataman onnistuminen hyväksi kaikissa tutkituissa kohdissa.

Kokonaisuutena vastaajat arvioivat Rauman sataman keskitasoa paremmaksi tai ainakin keskitasoiseksi. He myös uskoivat toimintansa satamassa kasvavan jatkossa, erityisesti uuden konttiterminaalin ja -laiturin käyttöönoton jälkeen. Myös odotukset toiminnan laadusta tulevaisuudessa ovat positiivisia.

Kehittämistoiveita vastaajat esittävät etupäässä tiloihin ja palveluihin. Asiakaslähtöistä palvelua ja joustavuutta ongelmanratkaisutilanteissa arvostettiin. Tyytyväisyys sataman toimintaan näkyi suositteluvalmiudessa – kolmea lukuun ottamatta kaikki vastaajat olisivat valmiita suosittelemaan Rauman satamaa kollegoilleen.

Sataman kasvanut liikennemäärä ja palveluiden käyttö ovat luonnollisesti aiheuttaneet paineita sataman henkilökunnalle. Kaiken kaikkiaan satama on kuitenkin pärjännyt hyvin – myös asiakkaiden mielestä.

Puutteet ovat nyt tiedossa ja niihin tullaan jatkossa kiinnittämään huomiota. Tavoitteena on säilyttää hyvä palvelutaso ja asiakkaiden luottamus ja pitää Rauma edelleen yhtenä Suomen johtavista satamista.