Ajankohtaista

Satasoten ehdotus palvelumallista perustuu neljään asiointialueeseen

Muutosjohtaja Terttu Nordman ja kehittämispäällikkö Timo Aro esittelivät 28.2. pidetyssä kokouksessa Satasoten johtoryhmälle ensimmäistä ehdotustaan Satakunnan maakunnan palvelujen järjestämisestä.

Ehdotus perustuu neljän asiointialueen palvelumalliin, johon sisältyy 30 minuutin saavutettavuusvyöhyke. Mallissa Satakunta jakautuisi pohjoiseen, läntiseen, lounaiseen ja eteläiseen asiointialueeseen. Palveluja suunniteltaessa on otettu huomioon asukastiheyden lisäksi väestön erilaiset palvelutarpeet.

Esityksessä lähdetään palveluiden tasavertaisesta saavutettavuudesta Satakunnassa. Esityksen tavoitteena on minimoida asukkaiden maksimietäisyys tai -aika saatavilla olevaan palveluun. Palvelukeskuksen optimaalisen sijainnin lisäksi määritellään asukkaiden kannalta luonnolliset asiointialueet ja palvelukeskukseen tukeutuva toimipisteverkko.

Johtoryhmän jäseniä puhututti eniten 30 minuutin saavutettavuusvyöhykkeen ulkopuolelle jäävät alueet. Palvelumallipäätöksen tueksi johtoryhmän kokouksessa toivottiin riskianalyysejä. Asiaa valmistellaan eteenpäin kevään aikana.