Ajankohtaista

Satasoten kuntakierroksen yhteenveto valmistui

Satasote toteutti Satakunnan kaikkiin kuntiin kohdistuneen kuntakierroksen 26.9.–14.12.2016 välisenä aikana. Kierroksen yhteenveto on valmistunut ja se toimitetaan jokaisen Satakunnan kunnan käyttöön. Valmistuneessa raportissa kerrotaan kuntakierroksen toimintamallista, toteutuksesta, sekä erityisesti kuntalaisten kierroksella esille tuomista ajatuksista. Raporttiin on koottu sekä yhteenveto koko kierroksen huomioista että kuntakohtaiset tulokset. Kuntakierroksen ensisijaisena tavoitteena oli kuulla kuntien asukkaita ja koota yhteen kaikkien kävijöiden näkemyksiä ja kokemuksia kunkin kunnan nykyisistä palveluita. Tavoitteena oli saada myös ajatuksia, odotuksia ja ideoita uudistuvista sote-palveluista.

Pääosin Satakunnan alueella tarjottuihin palveluihin oltiin tyytyväisiä. Toive lähipalveluiden säilymisestä tuli esille lähes jokaisessa kunnassa. Kehittämistarpeita tuotiin esille. Palvelut koettiin osittain hajanaisina, ja niihin toivottiin palveluohjausta, selkeyttä ja luovuutta. Tiedonkulkuun toivottiin parannusta. Moniin palveluihin, kuten omais- ja kotihoitoon, toivottiin lisäresursseja. Selvästi parannettavaa palveluiden integraation osalta nähtiin niissä tilanteissa, joissa asiakas tarvitsee erityistä tukea tai useita eri palveluita yhtä aikaa. Yhteistyö eri toimijoiden välillä oli monissa kunnissa jo käynnistynyt, ja siitä oli saatu pelkästään hyviä kokemuksia.

Raumalla lapsiperheiden palvelut koetaan toimivina ja laaja-alaisina. Yhteistyö eri toimijoiden välillä toimii hyvin. Erityisenä haasteena nähdään moniongelmaisuus niin lapsilla, nuorilla kuin  perheilläkin. Tulevaisuudelta odotetaan kokonaisvaltaisia, riittävän varhaisia, toimivia, monipuolisia ja sujuvaan yhteistyöhön painottuvia palveluita.

Satasoten kuntakierroksen yhteenveto