Ajankohtaista

Satasoten maakunnallista palvelulupausta valmistellaan

Satasoten valmistelun tavoitteena on toimiva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus. Lähtökohtana on asiakas, ei organisaatio. Se edellyttää tarvelähtöisiä ja saavutettavia palveluita sekä erottautumista erinomaisella palvelukokemuksella.
– Meidän tulee ymmärtää asiakkaan tarpeet ja synnyttää uusia palvelukonsepteja. Parhaimmillaan ne tuovat kilpailuetua asiakkaan valinnanvapauden lisääntyessä osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, Satasoten muutosjohtajana 1.11. aloittava Terttu Nordman hahmottelee.

Aikaa muutosvision ja palvelutuotantostrategian valmisteluun on maakuntauudistuksen esivalmistelun ajan eli 1.7.2017 saakka. Satakunnan mallissa niillä tarkoitetaan julkista palvelulupausta.

– Lähdemme liikkeelle konkretiasta. Siitä, mitä lupaamme asiakkaille, henkilöstölle ja päätöksentekijöille, Nordman sanoo.

Satasoten johtoryhmä luonnosteli maakunnallista palvelulupausta strategiaseminaarissaan 18. lokakuuta. Aihetta lähestyttiin neljällä kysymyksellä: Missä valmistelussa on onnistuttava? Mitkä ovat palvelustrategian tärkeimmät kärjet? Entä palvelu- ja kuntalaislupauksen peruskivet? Mikä vaikuttaa muutosviestinnän toimivuuteen ja brändin menestykseen?

Palvelulupauksen työstämistä jatketaan marraskuussa Satasoten palvelurakennetyöryhmässä ja joulukuussa maakuntauudistuksen johtoryhmässä. Ryhmien ajatukset kootaan yhteen ja esitellään Satasoten ja maakuntauudistuksen johtoryhmien yhteistapaamisessa tammikuussa.