Ajankohtaista

Satasoten vanhuspalvelujen sekä omais- ja perhehoidon palveluluonnos kommentoitavissa 21.8. asti

Satakunnan ikäihmisten kotihoidon kehittämisen ja kaikenikäisten omais- ja perhehoidon vahvistamisen muutosohjelma etenee. Nyt on mahdollista osallistua tulevaisuuden vanhuspalveluiden ja omais- ja perhehoidon kehittämiseen kommentoimalla palveluluonnoskuvauksia Satasoten verkkosivuilla.

Ikäihmisten kotihoidon kehittämisen ja kaikenikäisten omais- ja perhehoidon vahvistamisen muutosohjelman tavoitteena on luoda Satakuntaan yhdenvertaiset palvelut. Satakunnassa on 18 kuntaa, joiden maantieteellinen koko ja väestön määrä sekä rakenne vaihtelevat. Muutosagentti Pirjo Rehula Satasotesta toteaa, että myös kuntien vanhuspalveluiden toimintamallit, hoidon pääsyn kriteerit, asiakasmaksut ja hoitoprosessit ovat tällä hetkellä erilaiset riippuen kunnasta, yhteistoiminta-alueesta tai kuntayhtymästä.

– Asenne ja tahtotila ovat positiivisia ja kaikki maakunnan toimijat ovat ryhtyneet innokkaina töihin palveluiden kehittämiseksi. Muutosohjelmassa on järjestetty kevään aikana työpajoja, joihin on osallistunut reilu 300 satakuntalaista. Työpajoissa on saatu tietoa hyvistä kehitetyistä käytännöistä ja malleista eri puolilta Satakuntaa. Työpajoista saaduista materiaaleista on muodostettu viisi eri palvelukokonaisuutta: palveluohjaus, kotihoito, omaishoito, perhehoito sekä asumis- ja laitospalvelut.

Sote-valmistelussa tärkeää on kansalaisten osallisuus ja avoimuus, joten palveluluonnoskuvaukset ovat nyt kaikkien kommentoitavissa Satasoten verkkosivuilta löytyvän kyselyn avulla. Mielipiteensä palveluluonnoskuvauksista voi kertoa 21.8.2017 asti. Kommentteja hyödynnetään palvelukokonaisuuksien kehittämisessä syksyllä järjestettävissä työpajoissa.

Satasote on linjannut, että ikääntyneiden palveluja tulee maakunnassa kehittää Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeen ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 2016–2018” (I&O-muutosohjelma) mukaisesti. Maakuntaan halutaan muutosagentin johdolla muodostaa palvelukokonaisuus verkostoimalla eri toimijat yhteistyöhön. Yhteistyön tavoitteena on luoda malli Sote-uudistuksen valmistelijoiden, maakunnan kuntien ja kuntayhtymien, julkisten ja yksityisten palvelun tuottajien, järjestöjen, seurakuntien, muiden alueella työskentelevien tahojen sekä vanhusneuvostojen kanssa. Tavoitteena on myös lisätä avointa yhteistyötä ikäihmisten kotona asumisen sekä omais- ja perhehoidon mahdollistamiseksi.