Ajankohtaista

Seaside Industry Parkiin rakennetaan 1800 paneelin aurinkovoimala

Rauman satama ilmakuvassa

Seaside Industry Park ja sitä hallinnoiva Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy ottavat askeleen kohti entistä ympäristöystävällisempää toimintatapaa hankkimalla aurinkovoimalan alueelleen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Rauman Energia Oy:n kanssa. Alueen suurimman rakennuksen, lohkotehtaan, katolle rakennetaan 1800 aurinkopaneelin voimala, joka kattaa noin 5000 neliömetrin suuruisen alueen katon pinta-alasta.

Teholtaan noin 500 kW oleva aurinkovoimala sijoittuu Suomen tehokkaimpien aurinkovoimaloiden joukkoon ja se tuottaa vuodessa laskennallisesti noin 420 MWh ympäristöystävällistä sähköä. Alueen suurimpia sähkönkäyttäjiä ovat mm. Rauma Marine Constructions Oy, Rolls-Royce Oy Ab, Arctia Offshore Oy ja Ermail Oy, joiden toiminnan ja tuotteiden hiilijalanjälki uuden aurinkovoimalahankkeen myötä vähenee.

– Uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö Seaside Industry Parkissa istuu luontevasti alueen ja siitä vastaavan yhtiön ajatusmaailmaan, kertoo Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Timo Luukkonen.

– Teollisuuspuistossa on totuttu alusta asti toimimaan koko alueen kattavan, yhteisen ympäristöluvan mukaisesti, Luukkonen jatkaa.

Toukokuussa käynnistyvä voimalan rakennushanke on näin ollen luonnollinen jatkumo kestävän kehityksen periaatteet huomioivalle toimintamallille.

– Voimalan rakentaminen ei oleellisesti vaikuta alueella käytetyn sähkön hintaan, kyse onkin enemmän ympäristöteosta, toteaa Luukkonen.

Toteutus PPA-mallilla

Aurinkovoimala toteutetaan niin sanottuna PPA-mallina (Power Purchase Agreement), jossa Rauman Energia tekee investoinnin ja rakennuttaa aurinkovoimalan Seaside Industry Parkiin Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n hallinnoiman kiinteistön katolle.

Samalla Rauman Energia tekee pitkäaikaisen sopimuksen aurinkovoimalan tuottaman sähkön myynnistä Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:lle. Toimintamallissa asiakas pääsee mukaan päästöttömään aurinkosähkötuotantoon ilman omaa investointia.

– Kiinnostus aurinkosähköä kohtaan on kasvanut merkittävästi ja haluamme tarjota sekä kuluttaja- että yritysasiakkaillemme tulevaisuuden älykkäitä ja kestävän kehityksen mukaisia energiaratkaisuja, Rauman Energian toimitusjohtaja Marko Haapala sanoo.

Aurinkosähkö on maailman nopeimmin kasvava energian tuotantomuoto, ja sen tuotantokustannus on laskenut nopeasti. Tämä on lisännyt kysyntää sekä kuluttaja- että yrityspuolella.

Seaside Industry Parkin aurinkovoimalan suunnittelee ja toteuttaa avaimet käteen -toimituksena Naps Solar Systems Oy, jolla on kokemusta aurinkosähköjärjestelmien toteutuksista lähes 40 vuoden ajalta. Rauman Energia on yksi Naps Solarin omistajista.

– Energia-ala on jatkuvassa murroksessa ja aurinkosähkön hyödyntäminen on yksi osoitus siitä. Naps-yhteistyö on luonut meille vahvan perustan olla tarjoamassa asiakkaillemme mahdollisimman luotettavia ratkaisuja, Haapala toteaa.

Nyt rakennettavalla aurinkovoimalalla katetaan alueen vuotuisesta sähkönkäytöstä kolme prosenttia, ja aurinkoisina kesäpäivinä jopa 25 prosenttia alueen sähkönkulutuksesta.

Rauman kaupungille aurinkovoimalahanke on merkittävä HINKU-teko uusiutuvan energian hyödyntämisen kannalta. Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa kunnat, yritykset, asukkaat ja asiantuntijat ideoivat ja toteuttavat yhdessä ratkaisuja kasvihuonepäästöjen hillitsemiseksi. Nyt toteutettavasta aurinkovoimalahankkeesta saatavat kokemukset auttavat samankaltaisten hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulevaisuudessa.