Ajankohtaista

Seutukaupungit uskovat yhteistyöhön ja tulevaisuuteen – Rauma mukana verkostossa

Ilmakuva Rauman kaupunkiympäristöstä.

Seutukaupunkiverkostoon kuuluu 52 kaupunkia, joista yksi on Rauma. Maanantaina 21.5. on julkaistu MDI:n, Timo Aron, seutukaupunkien tilauksesta toteuttama tilastoanalyysi 55 seutukaupungista. Analyysi tuo selkeästi esille seutukaupunkien vahvuuksien ja heikkouksien moninaisuuden.

Elinvoima syntyy pääosin kaupunkien omasta kehittämisestä ja tahdosta toimia kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjinä. Tämä vahva omaehtoinen kehittäminen tarvitsee kuitenkin tuekseen myös kansallisia toimenpiteitä sekä seutukaupungeista löytyvän potentiaalin tunnistamista myös valtakunnallisella tasolla.

Seutukaupunkien verkoston perustehtävä on seutukaupunkien ennakoiva edunvalvonta. Seutukaupunkiverkosto toimii kumppanina kaupunkiensa palveluiden, tutkimuksen ja yritystoiminnan kehittämisessä ja edunvalvonnassa.

Seutukaupungit ovat elinvoimaisia alueensa keskuksia, miljoonan suomalaisen ja 60.000 yrityksen kotipaikka. Seutukaupungit kattavat koko maan, muodostavat Suomen palvelurakenteen perustan ja ovat teollisen Suomen ydin. Koko valtakunnan talouden näkökulmasta merkittävät vientiteollisuuden toimijat ovat löytäneet sijoittumispaikkansa eri puolilla maata sijaitsevista seutukaupungeista. Seutukaupunkeihin on viime vuosina toteutettu useampia miljardiluokan investointeja ja lisää on suunnitteilla.

Osaavan työvoiman varmistaminen yrityksille

Seutukaupunkien moninaisuuden lisäksi tilastoanalyysi nostaa vahvasti kaikkia seutukaupunkeja yhdistäväksi menestyksen edellytykseksi koulutuksen. Seutukaupungeissa avainasemassa ovat ammatillinen koulutus ja yritysten välinen toisen asteen yhteys.

Yrityselämän kehittäminen on kehityksen ytimessä ja yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Koulutuksella pitää pystyä vastaamaan nopeasti muuttuvaan työvoimatarpeeseen. Tulevaisuudessa oppiminen tapahtuu yhä enemmän yrityksissä, joten seutukaupungit ovat oikea alusta erilaisille kehittämistoimille, joissa keskiössä on yhteistyön tiivistäminen kaupunkien, koulutuksenjärjestäjien ja yritysten välillä kirkkaana tavoitteena yritysten tarvitseman työvoiman turvaaminen.

Seutukaupunkien tilastoanalyysi julkistetaan 21.5. seutukaupunkiseminaarissa Huittisissa ja verkossa osoitteessa www.kuntaliitto.fi/seutukaupunkiseminaari2018

Seminaaria voi seurata myös osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=HVcr-qj0tR0