Ajankohtaista

Seutukaupunkien yhteishanke on antanut Raumalle eväitä osaavan työvoiman houkuttelemiseen

Rauman telakka

Rauma, Laitila ja Uusikaupunki ovat tukeneet Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa -osahankkeen avulla yritysten ja työnantajien kansainvälisiä rekrytointeja. Kaksivuotisen hankkeen aikana on tunnistettu toimivia käytäntöjä ulkomaisen työvoiman ja kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi sekä alueella pitämiseksi. Hanke jatkuu 31.12.2021 asti.

– Osahankkeessamme on mukana 18 kuntaa ja kaupunkia ympäri Suomen, ja hanke liittyy suurempaan seutukaupunkiosaajien hankekokonaisuuteen. Rauma, Uusikaupunki ja Laitila muodostavat yhteisen työssäkäyntialueen ja ovat seutukaupunkeina keskeisessä roolissa Lounais-Suomen positiivisessa rakennemuutoksessa, projektikoordinaattori Piia Laisti kertoo.

Laistin mukaan työnantajien suurimmat huolenaiheet ja kasvun esteet liittyvät Rauman seudulla osaavan työvoiman saatavuuteen. Työvoimasta on pulaa lähes kaikilla toimialoilla.

– Työttömyysprosentit ovat osahankkeen kaupungeissa alhaiset, eikä työvoimapoliittisin keinoin pystytä tuottamaan yritysten tarpeita vastaavaa työvoimaa. Yritysten kilpailukyvyn, toimintaedellytysten ja tuotannon kehittämisen varmistamiseksi on mietittävä uusia tapoja osaavan työvoiman löytämiseksi, Laisti sanoo.

Seutukaupunkiosaajat-hankkeen avulla kehitettiin käytäntöjä ulkomaisen työvoiman ja kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi ja alueelle sijoittumiseksi. Tavoitteena oli yritysten ja työnantajien kansainvälisten rekrytointien tukeminen sekä kriittisen osaamisen vahvistaminen.

– Selvitimme myös alueen yritysten osaajatarpeita ja toimintatapoja, joilla on mahdollista tukea niin työperäisiä maahanmuuttajia kuin kansainvälisiä opiskelijoita.

Koronaepidemia toi haasteita hankkeen toteutukseen. Vaikka osa suunnitelluista toimista jäi toteuttamatta, paljon konkreettista saatiin aikaan.

– Rauman kaupunki osallistui kansainvälisten osaajien Happy Pro -kampanjaan ja tuotimme kolme videota tukemaan Kokka Kohti Suomea -hankkeen kansainvälistä rekrytointiopasta. Lisäksi olemme olleet tiiviisti mukana erilaisissa kansainvälisiin rekrytointeihin liittyvissä verkostoissa ja tehneet yhteistyötä yritysten, oppilaitosten ja alueen eri toimijoiden kanssa, Laisti kertoo.

Rauman, Laitilan ja Uudenkaupungin osahanke oli osa laajaa seutukaupunkiyhteistyötä, jolla on haettu ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi.

Vuosina 2019–2021 seutukaupungeilla on käynnissä neljä laajaa osaavan työvoiman saatavuutta edistävää hanketta:

• Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa
• Työllistymisen tukeminen julkisten palveluntarjoajien ja yritysten yhteistyöllä
• Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa
• Seutukaupunkien yritysverkostot

Hankkeissa on mukana noin 40 seutukaupunkia ympäri Suomen. Seutukaupunkien luomat ratkaisut ja yhteistyön tulokset on koottu Seutukaupunkiosaajat 2019–2021 -julkaisuun.