Ajankohtaista

Seutukaupunkiohjelma asemoi seutukaupungit osaksi monimuotoista kaupunkipolitiikkaa

Ilmakuva Rauman keskusta-alueelta.

Seutukaupunkiohjelma valmistui ja luovutettiin kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle tiistaina 19.6.2018. Monimuotoisen kaupunkipolitiikan kivijalkaan oleellisesti kuuluva seutukaupunkiohjelma antaa näkökulmia ja työkaluja seutukaupunkien kehittämiseen valtion, keskuskaupunkien ja yritysten kanssa pidemmällä tähtäimellä. Kaupungistumistrendin voimistuessa on merkityksellistä, että seutukaupunkien ja keskuskaupunkien välille luodaan yhteys, jonka avulla kaupunkipolitiikan kokonaisuutta voidaan kehittää.

Ohjelmassa korostetaan seutukaupunkien omaehtoista kehittämistä sekä hyvien kumppanuuksien ja yhteistyön merkitystä erilaisissa verkostoissa toimimisessa. Kaupunkien omaehtoisen kehittämisen tueksi ohjelmassa on konkreettisia toimenpide-ehdotuksia seutukaupungeille yhteisillä painopistealueilla

Kaupunkien ohjelmakokonaisuuksien, johon seutukaupunkiohjelman lisäksi kuuluvat valmisteilla olevat kestävän kaupunkikehittämisen ohjelma ja kaupunkiohjelma, nivomisella yhdeksi kokonaisuudeksi saadaan vastakkainasettelun sijaan kehittävää vuoropuhelua, jota voidaan konkretisoida solmittavilla yhteistyösopimuksilla ohjelman mukaisesti.

Yksi keskeisimpiä kehittämiskohteita seutukaupunkiohjelmassa on koulutus ja osaavan työvoiman saatavuus.

– Seutukaupungeissa toimii yli 60 000 yritystä, joten kaupunkien elinvoiman kehittäminen on riippuvainen osaavan työvoiman turvaamisesta yrityksille. Tässä korostuu ammatillisen koulutuksen rooli ja sen yhteys yrityksiin. Vahvempaa yhteyttä tarvitaan, sillä tulevaisuudessa oppiminen tapahtuu yhä enemmän yrityksissä, painottaa seutukaupunkiverkoston puheenjohtaja, Huittisten kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa.

Ministeriön mukaan seutukaupunkien elinvoiman kehittämisessä kaupungin omat toimet ovat keskeisiä, mutta ohjelma tarjoaa välineitä rakentaa tiiviimpää, verkostomaisempaa ja teemapohjaisempaa yhteistyötä valtion, maakuntien ja seutujen välillä ylittäen maakuntarajat.

– Seutukaupungeilla on omia vahvuuksia, joita tulee tuoda esille entistä aktiivisemmin ja näkyvämmin. Menestys rakentuu omien vahvuuksien tunnistamiseen ja tunnustamiseen, totesi sparraus-ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Seppo Kääriäinen luovuttaessaan seutukaupunkiohjelman kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle.

Kuntaliiton tiedote
Ministeriön tiedote