Ajankohtaista

Soile Strander toimii kasvatus- ja opetusjohtajan viransijaisena 1.2.–31.5.

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Soile StranderRauman kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Lakaniemi valittiin Eurajoen kunnanjohtajan virkaan joulukuussa 2016. Lakaniemi on ilmoittanut aloittavansa Eurajoen kunnanjohtajan virassa 1.2. alkaen ja tulee irtisanoutumaan kasvatus-opetusjohtajan virasta koeaikansa päätyttyä 1.6. alkaen. Lisäksi Lakaniemelle on myönnetty vuosiloma ajalle 1.2.–30.4. ja edelleen virkavapaus 1.5.–31.5. väliselle ajalle.

Kaupunginhallitus päätti kasvatus- ja opetustoimen toimintasäännöstä poiketen, että kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Soile Strander toimii kasvatus- ja opetusjohtajan viransijaisena ajalla 1.2.–31.5. Strander hoitaa tehtävää oman virkansa ohella.

Rauman kaupungin organisaatiouudistuksessa 1.6. alkaen kasvatus-opetus- ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimet yhdistyvät sivistystoimialaksi, jota jatkossa johtaa sivistyksestä vastaava toimialajohtaja. Kevään osalta toimitaan olemassa olevien organisaatiorakenteiden mukaisesti, joten kasvatus-opetusjohtajan osalta on ratkaistava viransijaisuusjärjestelyt.