Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisestä asioinnista kerätään satakuntalaisten näkemyksiä

sosiaali- ja terveys, sote

Satakuntalaisten näkemykset ja kokemukset ovat avainasemassa kehitettäessä sähköisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Digitaalisten palveluiden yleistyessä mielipiteet sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisestä asioinnista ovat tärkeitä.

Vastaa sähköiseen kyselyyn 15.5. mennessä.

Sähköisen asioinnin kysely on avoin kaikille täysi-ikäisille satakuntalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden nykyisille ja tuleville asiakkaille. Kyselyyn vastataan anonyymisti. Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia.

Vastaamalla kysymyksiin olet mukana kehittämässä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Satakunnan sote-uudistuksen valmistelutyössä.

Kyselyn toteuttavat Satakunnan maakuntauudistuksen aikuispalveluiden valmisteluryhmä, Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen -hanke ja SATAOSAA-hanke. Sähköisen kyselyn tuloksia täydennetään kevään aikana myös seudullisina ryhmähaastatteluina.