Ajankohtaista

Suojaa suojatie pysäköimällä oikein

Kanavakatu, kuvattuna suojatieltä. Oikealla kerrostaloja.

Suojateiden turvallisuuteen ja hyvään näkyvyyteen voi vaikuttaa pysäköimällä oikein niiden läheisyyteen. Myös Raumalla on erityisesti keskusta-alueella paljon suojateitä. Suojatien ja pysäköidyn auton väliin on kuitenkin muistettava jättää vähintään viisi metriä tilaa.

Määritellyllä viiden metrin suoja-alueella pyritään turvaamaan niin parempi näkyvyys kuin turvallisuus sekä autoilijoille että kevyelle liikenteelle.

– On hyvä muistaa, että viisi metriä lasketaan suojatiemerkistä, ei suojatien viivoista maassa. Jos suojatiemerkkiä ei ole, silloin tietysti arviointi tulee tehdä viivoista. Pysäköinnin valvonnassa käytämme turvaetäisyyden mittaamisessa tarkkaa lasermittaa, pysäköinnintarkastaja Katri Holmala kertoo.

Mikäli auto on pysäköity lähelle suojatietä, tulisi ohittavan auton pysähtyä aina tällaisessa tilanteessa pysäköidyn auton rinnalle.

Virheellisestä suojatien eteen pysäköinnistä voi saada pysäköintivirhemaksun, jonka suuruus on Raumalla 50 euroa. Myös poliisilla on oikeus kirjata pysäköintivirhemaksu suojatierikkeestä.

– Viiden metrin säännön toteuttaminen omassa arjessa on halpa henkivakuutus niin itselle kuin kanssaliikkujille, pysäköinninvalvonnasta muistutetaan.

Rauman liikenneturvallisuustyöryhmän toteuttama sähköinen suojatiekäyttäytymiskysely on parhaillaan avoinna 21.10. asti. Kyselyn avulla kartoitetaan suojatiekäyttäytymistä ja siihen liittyviä haasteita Raumalla.